Prof. Juraj Beneš (* 2. marec 1940, Trnava - † 11. september 2004, Bratislava) bol slovenský hudobný skladateľ, pedagóg, prodekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, dvojnásobný držiteľ Ceny Jána Levoslava Bellu a Ceny ministra kultúry SR.

Juraj Beneš
slovenský hudobný skladateľ a pedagóg
Narodenie2. marec 1940
Trnava
Úmrtie11. september 2004 (64 rokov)
Bratislava
Alma materVŠMU

Životopis upraviť

Študoval hru na klavíri u Romana Rychlu na Konzervatóriu v Bratislave a kompozíciu u Jána Cikkera na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po absolutóriu pôsobil desať rokov ako korepetítor v opere SND, neskôr prednášal na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave a od roku 1984 prednáša hudobnú teóriu na Katedre hudobnej teórie Hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave. V rokoch 1988 - 1991 bol dramaturgom Opery SND. Od roku 1989 je docentom na VŠMU, roku 1997 získal titul profesora na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. V rokoch 1994 - 1998 bol predsedom Slovenskej sekcie ISCM. Benešove diela uviedli na viacerých zahraničných koncertných a divadelných pódiách (Grécko, Veľká Británia, Poľsko).

Juraj Beneš si už od svojich kompozičných začiatkov budoval osobitý jazyk, ktorý pôsobí dojmom bezstarostnosti, „znevažovania vážneho”, ktorý narúša konvencie osobitým spôsobom dramatického stvárnenia, narábania s ľudským hlasom, používaním netypických nástrojových zostáv. Literárny text, trvalý zdroj inšpirácie pre Juraja Beneša, sa v jeho javiskových dielach stáva celkom novou entitou, v ktorej mimo celostného významu pôsobí význam – ale i zvuk – izolovaných slov pôvodného Benešom rozdrobeného textu. V inštrumentálnych skladbách z posledného obdobia Beneš nahradil nadmernú expresívnosť dôrazom na architektonickú výstavbu kompozície a na rytmické a harmonické vzťahy.

Okrem troch opier a Requiem je Beneš autorom desiatok skladieb pre orchester, pre komorné súbory, zborových, komorných vokálno-inštumentálnych i pre sólové nástroje. Venuje sa aj tvorbe pre deti. Skladby Juraja Beneša získali mnohé významné ocenenia doma (Cena J. L. Bellu, Cena ministra kultúry SR) i v zahraničí (v Arezze, na World Music Days v Aténach).

Tvorba upraviť

Opery upraviť

 • Cisárove nové šaty (1966)
 • Skamenený (1974)
 • Hostina (1980)
 • The Players (1994)

Symfonický orchester upraviť

 • Allegro (1974)
 • Mémoire (1977)
 • Hudba pre orchester(1982)
 • Preludium (1983)
 • When Music... (1991)
 • Hudba pre orchester no 2 (1997)

Komorný orchester upraviť

 • In memoriam Pavel Raška per 12 archi (1981)
 • Hudba pre J. S. (1985)
 • Puzzle (1990)

Sólový hlas (hlasy), zbor a orchester upraviť

 • Requiem (1986)

Sólový nástroj a orchester upraviť

 • Hudba pre trombón a orchester (1989)
 • Musica d’inverno (1992)
 • Koncert pre klavír a orchester (2001)
 • Koncert pre klavír a orchester č. 2 (2003)

Dva sólové nástroje a orchester upraviť

 • Hudba pre trúbku, bicie a sláčiky (1978)

Sólový nástroj upraviť

 • Tre Pezzi per oboe (1964)
 • Šesť tancov pre flautu (1975)
 • Sonata (1976)
 • Cinque invenzioni per tromba ad libitum (1976)
 • Lamento (1979)
 • Sonata per un clarinetto (1981)
 • Sonata (1985)
 • For Instance Black Pony per corno di bassetto (1992)
 • Il seme seducente della genealogia per flauto solo (1994)
 • The white rabbit with pink eyes looking at a watch and Alice started (1999)
 • Musique pour Grock no 5 (1999)
 • A curious appearance in the air(1999)

Klavír a klavír 4-ručne upraviť

 • Notturno no 8, Variácie (1961)
 • Sonata no 1 (1971)
 • Sonata no 2 (1976)
 • Sonata no 3 (1977)
 • Sonata no 4 (1978)
 • Suita (1980)
 • Old Boys Anthology Suita no 2 (1983)
 • Sonata no 5 (1985)
 • Due notturni (1989)
 • Notturno no 3 (1992)
 • Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do (1992)
 • Sonata no 6 (1995)
 • Notturno no 4 (1997)
 • Notturno no 5 (1997)
 • Notturno no 6 (2000)
 • Notturno no 7 (2000)

Organ upraviť

 • Populácijó Hajkeles (1976)
 • Melanchólia per organo positivo (1977)
 • Durée Φ per organo (2001)
 • Durée Δ per organo (2002)

Dva nástroje upraviť

 • 7 Canones a 2 (1970)
 • Suita (1971)
 • Musique pour Grock no 1 (1974)
 • Preludium + Sonata (1984)
 • Piano pianissimo e poco sul ponticello anche sul tasto all'occasione dello compleanno di Giovanni, Albrechto per due viole senza basso (1985)
 • Musique pour Grock no 4 (1999)
 • Manželská hudba (1976)
 • Intermezzo no 3 (1987)

Tri nástroje upraviť

 • Musique pour Grock no 2 (1975)
 • Musique pour Grock no 3 (1975)

Štyri nástroje upraviť

 • Canzona no 2 (1984)
 • Chanson triste (1996)

Sláčikové kvarteto upraviť

 • Quartetto d’archi no 1 (1977)
 • Quartetto d’archi no 2 (1984)
 • Quartetto d’archi no 3 (1989)
 • Quartetto d’archi no 4 (1998)
 • Quartetto d’archi no 5 (2000)

Päť nástrojov upraviť

 • Intermezzo no 4 (1998)

Dychové kvinteto upraviť

 • Canzona no 1 pre dychové kvinteto (1977)

Šesť nástrojov upraviť

 • Intermezzo no 1 per 6 flauti (1976), Going to pre šesť violončiel (1994)

Deväť nástrojov upraviť

 • Préférence per 9 strumenti (1974)

10–15 nástrojov upraviť

 • Tri pochody pre 12 dychových ástrojov (1975)
 • Waltz for Colonel Brumble per 11 esecutori (1975)
 • Intermezzo no 2 per 12 violoncelli (1979)

Vokálno-inštrumentálne upraviť

 • Monológy Sedem piesní pre alt a sláčikové kvarteto (1962)
 • Cantamines 5 canzoni per flauto, soprano ed arp (1970)
 • Symfónia (1974)
 • Stýskání po matce pre bas, bubon a klavír (1975)
 • Kľúč-Dve piesne pre bas a klarinet (1975)
 • Zlomky Janka Kráľa pre hlboký mužský hlas (1976)
 • Tri monódie (1979)
 • Temptation of St. A for King's singers (1981)
 • O Virtù mia Aria concertante per basso ed organo (1983)
 • Cantata no 1 (eating) (1992)
 • Cantata no 2 (déjeuner) (1995)

Sólový hlas s klavírom upraviť

 • Štyri piesne pre tenor a klavír ľavú ruku (1973)
 • Vocalisez Tri piesne pre soprán a klavír (1973)
 • Šesť romansov pre barytón a klavír (1974)
 • Addio... 5 canzoni per contralto e pianoforte (1975)
 • Il sogno di Poppea 7 canzoni, secondo L’incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi e Francesco Busenello (1984)
 • Intolleranza (1987)
 • Quatro identificazioni (1988)
 • Haiku 12 piesní pre soprán a cimbal (1999)

Inštruktívne upraviť

 • Na každej ruke jeden prst (1974)
 • Všetky prsty na svoje miesta (1975)
 • PRSPYTRSTYRSPRSTRY (1975)

Miešaný zbor upraviť

 • Quattro cori misti (1978)
 • Hymna k 130. výročiu narodenia P. O. Hviezdoslava (1978)
 • Capriccio per coro misto sulla una vilanella di Orlando di Lasso (1980)
 • Madrigalsonetto per coro misto secondo Petrarca – Liszt (1991)

Zbory upraviť

 • Dva mužské zbory a cappella (1975)
 • Tri ženské zbory a cappella (1974)
 • Rapotala sojka 5 detských zborov (1976)
 • Lunovis Canzona corale per coro di fanciulli (1978)

Bibliografia upraviť

 • Obsah opery Hostina. In: Javisko (bulletin SND) 13. 4. 1984,
 • O harmónii (pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie). Hudobné centrum, Bratislava 2003

Externé odkazy upraviť