Juraj Beneš

Prof. Juraj Beneš (* 2. marec 1940, Trnava - † 11. september 2004, Bratislava) bol slovenský skladateľ, pedagóg, bývalý prodekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, dvojnásobný držiteľ Ceny Jána Levoslava Bellu a Ceny ministra kultúry SR.

ŽivotopisUpraviť

Študoval hru na klavíri u Romana Rychlu na Konzervatóriu v Bratislave a kompozíciu u Jána Cikkera na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po absolutóriu pôsobil desať rokov ako korepetítor v opere SND, neskôr prednášal na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave a od roku 1984 prednáša hudobnú teóriu na Katedre hudobnej teórie Hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave. V rokoch 1988 - 1991 bol dramaturgom Opery SND. Od roku 1989 je docentom na VŠMU, roku 1997 získal titul profesora na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. V rokoch 1994 - 1998 bol predsedom Slovenskej sekcie ISCM. Benešove diela uviedli na viacerých zahraničných koncertných a divadelných pódiách (Grécko, Veľká Británia, Poľsko).

Juraj Beneš si už od svojich kompozičných začiatkov budoval osobitý jazyk, ktorý pôsobí dojmom bezstarostnosti, „znevažovania vážneho”, ktorý narúša konvencie osobitým spôsobom dramatického stvárnenia, narábania s ľudským hlasom, používaním netypických nástrojových zostáv. Literárny text, trvalý zdroj inšpirácie pre Juraja Beneša, sa v jeho javiskových dielach stáva celkom novou entitou, v ktorej mimo celostného významu pôsobí význam – ale i zvuk – izolovaných slov pôvodného Benešom rozdrobeného textu. V inštrumentálnych skladbách z posledného obdobia Beneš nahradil nadmernú expresívnosť dôrazom na architektonickú výstavbu kompozície a na rytmické a harmonické vzťahy.

Okrem troch opier a Requiem je Beneš autorom desiatok skladieb pre orchester, pre komorné súbory, zborových, komorných vokálno-inštumentálnych i pre sólové nástroje. Venuje sa aj tvorbe pre deti. Skladby Juraja Beneša získali mnohé významné ocenenia doma (Cena J. L. Bellu, Cena ministra kultúry SR) i v zahraničí (v Arezze, na World Music Days v Aténach).

TvorbaUpraviť

OperyUpraviť

Cisárove nové šaty (1966)
Skamenený (1974)
Hostina (1980)
The Players (1994)

Symfonický orchesterUpraviť

Allegro (1974)
Mémoire (1977)
Hudba pre orchester(1982)
Preludium (1983)
When Music... (1991)
Hudba pre orchester no 2 (1997)

Komorný orchesterUpraviť

In memoriam Pavel Raška per 12 archi (1981)
Hudba pre J. S. (1985)
Puzzle (1990)

Sólový hlas (hlasy), zbor a orchesterUpraviť

Requiem (1986)

Sólový nástroj a orchesterUpraviť

Hudba pre trombón a orchester (1989)
Musica d’inverno (1992)
Koncert pre klavír a orchester (2001)
Koncert pre klavír a orchester č. 2 (2003)

Dva sólové nástroje a orchesterUpraviť

Hudba pre trúbku, bicie a sláčiky (1978)

Sólový nástrojUpraviť

Tre Pezzi per oboe (1964)
Šesť tancov pre flautu (1975)
Sonata (1976)
Cinque invenzioni per tromba ad libitum (1976)
Lamento (1979)
Sonata per un clarinetto (1981)
Sonata (1985)
For Instance Black Pony per corno di bassetto (1992)
Il seme seducente della genealogia per flauto solo (1994)
The white rabbit with pink eyes looking at a watch and Alice started (1999)
Musique pour Grock no 5 (1999)
A curious appearance in the air(1999)

Klavír a klavír 4-ručneUpraviť

Notturno no 8, Variácie (1961)
Sonata no 1 (1971)
Sonata no 2 (1976)
Sonata no 3 (1977)
Sonata no 4 (1978)
Suita (1980)
Old Boys Anthology Suita no 2 (1983)
Sonata no 5 (1985)
Due notturni (1989)
Notturno no 3 (1992)
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do (1992)
Sonata no 6 (1995)
Notturno no 4 (1997)
Notturno no 5 (1997)
Notturno no 6 (2000)
Notturno no 7 (2000)

OrganUpraviť

Populácijó Hajkeles (1976)
Melanchólia per organo positivo (1977)
Durée Φ per organo (2001)
Durée Δ per organo (2002)

Dva nástrojeUpraviť

7 Canones a 2 (1970)
Suita (1971)
Musique pour Grock no 1 (1974)
Preludium + Sonata (1984)
Piano pianissimo e poco sul ponticello anche sul tasto all'occasione dello compleanno di Giovanni, Albrechto per due viole senza basso (1985)
Musique pour Grock no 4 (1999)

Dva klavíryUpraviť

Manželská hudba (1976)
Intermezzo no 3 (1987)

Tri nástrojeUpraviť

Musique pour Grock no 2 (1975)
Musique pour Grock no 3 (1975)

Štyri nástrojeUpraviť

Canzona no 2 (1984)
Chanson triste (1996)

Sláčikové kvartetoUpraviť

Quartetto d’archi no 1 (1977)
Quartetto d’archi no 2 (1984)
Quartetto d’archi no 3 (1989)
Quartetto d’archi no 4 (1998)
Quartetto d’archi no 5 (2000)

Päť nástrojovUpraviť

Intermezzo no 4 (1998)

Dychové kvintetoUpraviť

Canzona no 1 pre dychové kvinteto (1977)

Šesť nástrojovUpraviť

Intermezzo no 1 per 6 flauti (1976), Going to pre šesť violončiel (1994)

Deväť nástrojovUpraviť

Préférence per 9 strumenti (1974)

10–15 nástrojovUpraviť

Tri pochody pre 12 dychových ástrojov (1975)
Waltz for Colonel Brumble per 11 esecutori (1975)
Intermezzo no 2 per 12 violoncelli (1979)

Vokálno-inštrumentálneUpraviť

Monológy Sedem piesní pre alt a sláčikové kvarteto (1962)
Cantamines 5 canzoni per flauto, soprano ed arp (1970)
Symfónia (1974)
Stýskání po matce pre bas, bubon a klavír (1975)
Kľúč-Dve piesne pre bas a klarinet (1975)
Zlomky Janka Kráľa pre hlboký mužský hlas (1976)
Tri monódie (1979)
Temptation of St. A for King's singers (1981)
O Virtù mia Aria concertante per basso ed organo (1983)
Cantata no 1 (eating) (1992)
Cantata no 2 (déjeuner) (1995)

Sólový hlas s klavíromUpraviť

Štyri piesne pre tenor a klavír ľavú ruku (1973)
Vocalisez Tri piesne pre soprán a klavír (1973)
Šesť romansov pre barytón a klavír (1974)
Addio... 5 canzoni per contralto e pianoforte (1975)
Il sogno di Poppea 7 canzoni, secondo L’incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi e Francesco Busenello (1984)
Intolleranza (1987)
Quatro identificazioni (1988)
Haiku 12 piesní pre soprán a cimbal (1999)

InštruktívneUpraviť

Na každej ruke jeden prst (1974)
Všetky prsty na svoje miesta (1975)
PRSPYTRSTYRSPRSTRY (1975)

Miešaný zborUpraviť

Quattro cori misti (1978)
Hymna k 130. výročiu narodenia P. O. Hviezdoslava (1978)
Capriccio per coro misto sulla una vilanella di Orlando di Lasso (1980)
Madrigalsonetto per coro misto secondo Petrarca – Liszt (1991)

Mužský zborUpraviť

Dva mužské zbory a cappella (1975)

Ženský zborUpraviť

Tri ženské zbory a cappella (1974)

Detský zborUpraviť

Rapotala sojka 5 detských zborov (1976)
Lunovis Canzona corale per coro di fanciulli (1978)

BibliografiaUpraviť

  • Obsah opery Hostina. In: Javisko (bulletin SND) 13. 4. 1984,
  • O harmónii (pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie). Hudobné centrum, Bratislava 2003

Externé odkazyUpraviť