Upraviť zdroj

Juraj Lexmann
slovenský muzikológ, skladateľ a režisér hudobných dokumentárnych filmov
Narodenie19. január 1941 (83 rokov)
Bratislava, Slovensko

Prof. PhDr. Juraj Lexmann, ArtD (* 19. január 1941, Bratislava) je slovenský muzikológ, skladateľ, autor a režisér hudobných dokumentárnych filmov a televíznych diel.

Životopis

upraviť

Roku 1958 Juraj Lexmann nastúpil ako robotník do organárskej výroby v Krnove (Továrna na varhany Rieger-Kloss), odkiaľ ho poslali doplniť si odborné technické vzdelanie do Kraslíc na priemyslovku (Průmyslová škola výroby hudebních nástrojů). V Krnove potom Juraj Lexmann pracoval ako normovač v začínajúcej výrobe elektrických gitár a ako organár pri stavbe organov. Popri zamestnaní študoval hudobnú kompozíciu na Konzervatóriu v Ostrave u Miroslava Klegu.

Od roku 1964 Juraj Lexmann pracoval v Spravodajskom filme Bratislava ako strihač s povinnosťou hudobného ozvučovania filmov. Popritom externe vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského hudobnú vedu.[1] V 70. rokoch Juraj Lexmann absolvoval internú ašpirantúru v Slovenskej akadémii vied (1981: CSc.) a potom pracoval ako umelec vo voľnom povolaní, tvoril filmovú hudbu, prípadne nakrúcal filmy a televízne dokumenty o hudbe. Od roku 1976 prednášal na Vysokej škole múzických umení hudobnú a zvukovú dramaturgiu filmovej a televíznej tvorby.

Po páde totalitného režimu roku 1989 získal Juraj Lexmann zamestnanie v obnovenom Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, v rokoch 1997 až 2009 bol jeho riaditeľom. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na otázky hudobnej kultúry masmediálnej spoločnosti. Na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU vybudoval Katedru zvukovej skladby na výchovu zvukových majstrov a doplnil si kvalifikáciu v oblasti filmovej a televíznej tvorby (2000: ArtD.). Je členom International Cooperative in Systematic and Comparative Musicology.

Ako strihač a hudobný dramaturg spolupracoval Juraj Lexmann na tvorbe cca 1400 filmov, vytvoril hudbu k cca 120 filmom zväčša dokumentárnym alebo animovaným, publikoval 17 monografií a ich prepracovaných vydaní. Je zostavovateľom kníh Liturgického spevníka pre Katolícku cirkev na Slovensku.

Monografie

upraviť
 • Teória filmovej hudby  (1981)
 • Hudba v amatérskych filmoch a videoprogramoch  (1988)
 • Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby  (1994)
 • Film na Slovensku a hudba - roky 1896-1990  (1994)
 • Slovenská filmová hudba 1896-1996  (1996)
 • Bildlich-Musikalischer Kontrapunkt  (spoluautorka A. Janičíková, 1996)
 • Liturgický spevník I a jeho uvádzanie do praxe  (1999)
 • Liturgický spevník pre tretie tisícročie  (2000)
 • Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra  (2002)
 • Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby  (2005)
 • Theory of film music  (2006)
 • Teória filmovej hudby 2  (2006)
 • Biblická konkordancia hudobných zmienok  (2006)
 • Slovenská televízia a jej perspektívy  (2007)
 • Audiovisual Media and Music Culture  (2009)
 • Teória liturgickej hudby  (2015)
 • Teória zvukového majstrovstva  (spoluautor Ján Grečnár, 2019)

Juraj Lexmann tiež zostavil všetky knihy Liturgického spevníka pre Katolícku cirkev na Slovensku.

Autorské filmy a televízne dokumenty (výber z diela)

upraviť
 • Hudobné talenty ´84 (Spravodajský film Bratislava, 1984)
 • Deti hudobníci (10dielny cyklus televíznych dokumentov, STV 1990 – 1991)
 • Gregoriánsky chorál na Slovensku (STV, 1994)
 • Medzimúza slovenská : Z dejín slovenskej filmovej hudby (cyklus, STV, 1995)
 • Filozofia hudby (STV, 1996)
 • Umenie dirigenta (STV, 1996)
 • Hudba v liturgickej obnove (STV, 1998)
 • Slovak Academy of Sciences (SAV, 1999)
 • Žalmy, lyrika tisícročí (STV, 1999)
 • Dobrá novina (STV, 2001)
 • Páter Mikuláš (STV, 2011)

Skladateľské práce (výber z diela)

upraviť
 • Päť minút a tridsaťšesť sekúnd pre Bratislavské kvarteto. (Československý rozhlas Bratislava, 1973)
 • Vianočná abeceda (cyklus vianočných detských piesní na písmená abecedy, texty A. Zunín, 1978, SRo 2002)
 • Na Jána (Slovenský Ľudový umelecký kolektív, 1984)
 • Dievčenské jarné hry. „Pletla som pančuški“ (Ženský zbor SĽUKu, 1985)
 • Obozri sa dievča (pre ženský hlas a orchester, SRo, 1986)
 • Pod našima vonka (pre ženský hlas a orchester, SRo, 1986)
 • Slnovrat (celovečerný hudobno-scénický program pre Slovenský komorný zbor a SĽUK, 1993)
 • Novum Ver (hudba poetickej audiovizuálnej kompozície Dariny Gladišovej na duchovné posolstvo sv. Františka, 1999)

Hudba k filmom

 • Omša (1967, dok, 321 m, r. D. Hanák)
 • Neobyčajné mesto (1969, anim, 246 m, r. P. Duhan)
 • Sami proti sebe (1969, dok., 470 m, r: K. Barlík)
 • Strojárenstvo v Československu (1970, dok, 540 m, r. J. Pogran)
 • Prípad XY (1970, dok, 470 m, r. K. Barlík)
 • Slovenské starožitnosti (1971, dok, 550 m, r. L. Kudelka)
 • Každý po socialisticky? (1971, dok., 333 m, r. O. Šaghi, M. Fodor)
 • Diablova pomsta (1971, hr. 509 m, r: J. Zacha)
 • Mílniky (1971, dok., 628 m + A. Dvořák, symf,  r: D. Kulíšek)
 • Lotyšskí rybári (1971,  dok., 358 m, r. Š. Kamenický)
 • Metamorfózy Oravy (1972, dok., 425 m, r. Š. Ondrkal)
 • Sudy a víno (1972, dok, 347 m, r. Š. Orth)
 • Maľované uhlím (1972, dok, 411 m, r. E. Šinko)
 • Bardejov 1972 (hudba + M. Varga, 1972, dok. r. L. Kudelka)
 • Dvaja dobrí kamaráti (1972, anim., 119 m, r. V. Kubal)
 • Janko Hraško (1972, anim., 205 m, r: V. Kubal)
 • Kvety Muránskej planiny (1972, dok, 360 m, r. M. Ricotti)
 • Stratený zvonček (1972, anim, 193 m, r. Z. Ostrčil)
 • O nezbednom Kapríkovi (1973, anim., 244 m, r. G. Seko)
 • Ovocie spolupráce (1973, dok. 246 m, r. M. Černák)
 • Janko Hraško polieva záhradu (1973, anim., 197 m, r. V. Kubal)
 • Janko Hraško u kúzelníka (1973, anim., 206 m, r. V. Kubal)
 • Príčina (1973, dok. 444 m, r. K. Barlík)
 • Prvá československá atómová elektráreň (1973, dok, 484 m, r. M. Černák)
 • Rodina Makkayovcov (1974, dok, 808 m, r. M. Plýtková)
 • Pochod cz Chabenec (1974, dok, 292 m, r. Š. Kamenický)
 • Slovensko z hmoty zrodené (1974, dok, 756 m, r. V. Andreánsky)
 • Ovečkine náušnice (1974, anim. 203 m, r. M. Trajterová, Z. Ostrčil)
 • Čas nášho mesta (1975, dok., 1243 m, r. M. Černák)
 • Múzy podkarpatskej zeme (1975, hr. dok, 783 m, r. M. Černák)
 • Aj z úcty sa dá prepadnúť (hr. dok, 543 m, r. K. Barlík)
 • Hodiny zivota (1975, dok. 502 m, r. K. Barlík)
 • Na druhej strane kamery (1975, dok, 569 m, r. S. Jendraššáková)
 • Povesť O Muráni (1974, anim, 339 m, r. M. Černák)
 • Fúkaj, Silák, Jeleniar (1975, anim, 288 m, J. Pogran)
 • Zbojník Jurko (1976, anim, 2186 m, r. V. Kubal)
 • Premena našej dediny (1976, dok, 448 m, r. M. Slivka)
 • Širokáň, Bystráň, Dlháň a Černokňažník (1977, anim, 265 m, r. M. Pefovský)
 • Širokáň, Bystráň, Dlháň a modré z nrba (1977, anim, 243 m, r. M. Pefovský)
 • Širokáň, Bystráň, Dlháň a Šarkan (1977, anim, 243 m, r. M. Pefovský)
 • Počítače a zdravie (1977, dok, 458 m, r. V. Andreánsky)
 • Na prahu nových dní (dok, 417 m, r.  S. Jendraššáková)  
 • Komplexná čata (1977, dok, 420 m, r. Š. Kamenický)
 • Trnky (1978, anim, 225 m, r. V. Herold)  
 • Rebrík (1978, anim, 146 m, r. V. Kubal)
 • 24 hodín VSŽ (1978, dok, 848 m, r. K. Barlík)
 • Hra, záľuby, umenie (dok., 731 m, r. M. Slivka)
 • Orbis pictus (1978, anim, 170 m, r. V. Herold)
 • Širokáň, Bystráň a Dlháň v lese (1978, anim, 255 m, r. M. Peťovský)
 • Širokáň, Bystráň, Dlháň a zlatá rybka (1978, anim, 245 m, r. M. Peťovský)
 • Širokáň, Bystráň, Dlháň a Ružové jazero (1978, anim, 229 m, r. M. Peťovský)
 • Širokáň, Bystráň, Dlháň a lietajúci dom (1978, anim, 229 m, r. M. Peťovský)
 • Jedináčík (1979, anim, 185 m, r. V. Kubal)
 • Bojnická voda (1979, anim, 191 m, r. J. Pogran)
 • Oheň na palete (1979, dok, 410 m, r. M. Milo)
 • Pilišskí vápenkári (1979, dok, 375 m, r. S. Jendraššáková)
 • Kocúrkovo v zime (1980, anim, 141 m, r. V. Kubal)  
 • Kocúrkovský dom (1980, anim, 151 m, r. V. Kubal)  
 • Kocúrkovské záhrady (1980, anim, 138 m, r. V. Kubal)
 • Krvavá pani (1980, anim., 2206 m, r. V. Kubal)  
 • Epidémia (1980, dok, 1039 m, K. Florián)
 • Keď Panák z križovatky ochorel (1980, anim, 178 m, r. V. Kubal)
 • Panák z križovatky a dieťa (1980, anim, 179 m, r. V. Kubal)
 • Panák z križovatky v zime (1980, anim, 180 m, r. V. Kubal)
 • Panák z križovatky a jeho rodina (1980, anim, 168 m, r. V. Kubal)
 • Panák z križovatky a Červená čiapočka (1980, anim, 175 m, r. V. Kubal)
 • Panák z križovatky lapený (1980, anim, 186 m, r. V. Kubal)  
 • Panák z križovatky na dovolenke (1980, anim, 167 m, r. V. Kubal)
 • Aj taká bola Bratislava (1981, dok, 492 m, r. K. Floreán)
 • Čo sa stalo Janíkovi na ceste (1981, anim, 153 m, r. V. Kubal)
 • Mikroskop (1981, anim, 160 m, r. V. Kubal)
 • C´est la vie (1981, anim, 151 m, r. V. Kubal)
 • Dotyky (1982, dok, 542 m, r. M. Milo)
 • Selekcia (1982, anim, 158 m, r. V. Kubal)
 • Cyklámen fatranský (1983, dok., 220 m, r. M. Ricotti)  
 • Buzid a vlak (1983, anim, 330 m, V. Kubal)
 • Nebo je ďaleko (1983, dok, 464 m, r. P. Čalovka)
 • Remeslá a čas (1983, dok, 414 m, r. K. Floreán)
 • Frŕ (1983, anim, 106 m, r. V. Herold)
 • Meteorológ (1983, anim, 250 m, r. V. Kubal)
 • Dáždnik (1984, anim. 116 m, r. O. Slivka)
 • Svišť vrchovský (1985, dok, 794 m, M. Ricotti)
 • Stredoeurópska čierna zver (1986, dok, 649 m, r. M. Ricotti)
 • Keby som bol vtáčkom (1986, anim, 197 m, r. O. Slivka)
 • Čudný vták (1987, anim, 210 m, r. V. Herold)
 • Marcipánová komédia (1987, anim, 1150 m, r. V. Kubal)
 • Pavol Socháň (1987, dok, 782 m, r. M. Slivka)
 • Celina (1989, anim, 84 m, r. O. Slivka)
 • Deti vetra I až XIII (1990, tv.dok, á 30 min. hudba J.L. + V. Godár +, V.Kubička, r. M. Slivka)
 • Liptovské pastorále (1996, dok, 25 min, r. Ján Šuda)
 • SOľ a svetlo (asi 1995, tv.dok. o pátrovi Dermekovi, r. Drahoš Šišovič)
 • Kniha a husle (asi 1997, tv.dok, r. J. Šuda)
 • Prívet ponad tisícročie (1997, asi 35 min. anim. film. poéma na verše Konštantínovho Proglasu, výtvarné návrhy Ľ. Pavolová a D. Gladišová r. E. Slaviková–Rabarová)
 • Novum ver (cca 43 min, filmová kompozícia D. Gladišovej na motívy svätého Františka z Assisi, nahrávka v koprodukcii so Slovenským rozhlasom)
 • Slovak Academy of Sciences (videodokument v trvaní 4´33“ a 28´31“. r. J. Lexmann)
 • Tri domovy Jindřicha Svobodu (v produkcii autora filmu Jána Šudu)
 • Zvučka Euharistického kongresu v jubilejnom roku 2000 (trvanie cca 15“. detský spev a syntezátor, nahraté v Elektroakustickom štúdiu Slovenského rozhlasu)
 • Páter Emil Krapka SJ (hudba k tv dokumentu z roku 2001 (nahrávka je v hudobnom archíve STV) v
 • Deti vetra (1990–1991, dokumentárny seriál o Romoch v Európe, 13 x 25 min, úvodná hudba a k niektorým dielom J. L., k iným V. Godár a V. Kubička, r. Martin Slivka a Ľubomír Ján Slivka) Zv
 • Deti hudobníci (1991, dokumentárny seriál o deťoch venujúcich sa hudbe, 10 x 55 min, úvodná hudba, J. L. r. J. L.)

Liturgická hudba a duchovné piesne

v troch základných knihách Liturgického spevníka Katolíckej cirkvi

Ocenenia

upraviť
 • 1996 – PRIX AMFION ´96 za dlhoročné teoretické a umelecké dielo v oblasti filmovej hudby
 • 1997 – Prémia IGRIC za monografiu Slovenská filmová hudba 1896 – 1996
 • 1998 – Etnofilm Čadca ´98, čestné uznanie
 • 2003 – Fra Angelica za osobný prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku
 • 2014 – Cena Andreja Radlinského za prínos v mediálnej oblasti
 • 2014 – Pápež František ustanovil Juraja Lexmanna za Equitem Commendatorem (rytiera veliteľa) Rádu sv. Silvestra, pápeža
 • 2017 – Cena Petra Mihálika za celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy
 • 2018 - Dlažobná kocka ´68 za odvahu, ocenenie August 1968 za filmové zachytenie invázie vojsk Varšavskej zmluvy

Referencie

upraviť
 1. Osoby, ktoré získali titul na UK - Juraj Lexmann [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, [cit. 2023-01-26]. Dostupné online. Archivované 2023-04-27 z originálu.

Externé odkazy

upraviť