Kábel je jeden alebo viacero drôtov (vodiča) v jednom zväzku. Zväzok sa dá vytvoriť obkrútením alebo spoločným obalom (napr. izoláciou). Kábel môžu tvoriť aj nekovové materiály (optický kábel).

  • Forma kábla vytvoreného s cieľom prenosu mechanickej energie sa nazýva lano (oceľové lano ...). Osobitný druh kábla na prenos mechanickej energie je bowden.
  • Kábel s cieľom prenosu elektrickej energie alebo elektrických signálov nazývame elektrický kábel.
  • Elektrický kábel obsahujúci elektrické aj mechanické žily (pramene) nazývame samonosný kábel.
  • Elektrický kábel slúžiaci na prenos údajov nazývame dátový kábel.
viacvodičový telefónny kábel

Vnútorné žily kábla môžu tvoriť samostatné (plné) drôty alebo lanká (vytvárajú sa obkrúcaním niekoľkých tenkých drôtov okolo seba). Lanko je voči mechanickému namáhaniu odolnejšie (naťahovanie, ohýbanie, krútenie), ako samostatný drôt.

Na prenos elektrickej energie sa jednotlivé žily kábla navzájom izolujú (izolácia - vrstva zvyčajne s vysokým elektrickým odporom, nevodivá najčastejšie z rôznych druhov plastu). Izolácia chráni kábel elektricky a mechanicky. Vonkajšia izolácia proti mechanickému poškodeniu na veľmi namáhané káble sa nazýva pancier (zvyčajne kovový obal). Izolácia kábla zabraňujúca vysokofrekvenčnému rušeniu alebo vyžarovaniu sa nazýva tienenie (tvorí ju opletenie drôtenou sieťovanou alebo kovovou fóliou).

Káble sa vyrábajú v rôznych formách a úpravách, podľa spôsobu ich použitia. Viazané, pletené, krútená dvojlinka, súmerné (koaxiálne).... Druhy káblov nesú zvyčajne názov podľa použitia (telefónny, sieťový, vysokofrekvenčný, silový ...)

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kábel