Kánon

rozlišovacia stránka

Kánon môže byť:

 • pevne stanovené pravidlo, predpis, norma
 • súhrn smerníc, pravidiel, zásad, predpisov
 • súhrn vzorových či uznaných textov; súbor textov vybraných najlepších autorov či diel
 • v náboženstve:
 • vo filozofii:
 • v hudbe: kontrapunktická kompozičná technika, pri ktorej sa melódia nástupného hlasu prísne opakuje ostatnými hlasmi, pozri kánon (hudba)
 • v tanci: tlieskanie či vyšliapavanie rytmu o takt neskôr, pozri kánon (tanec)
 • v matematike: všeobecné riešenie úlohy, podľa ktorého sa môžu riešiť špeciálne problémy
 • v lekárstve: systém mier, podľa ktorého sa z rozmerov jednej časti tela dajú zistiť rozmery ostatných častí tela, pozri kánon (medicína)
 • vo výtvarnom umení:
  • umelecký systém vzťahov a vzájomných pomerov jednotlivých častí výtvarného diela, často príznačný pre určité slohové obdobie
  • súbor pravidiel o proporciách ľudského tela, pozri kánon (proporcie ľudského tela)
 • v architektúre: súbor základných pravidiel skladby, ktoré stanovujú základné pomery a vzťahy hmôt, článkovania a logickú následnosť kompozičných prvkov, pozri kánon (architektúra)
 • pôvodný súbor 60 próz o Sherlockovi Holmesovi od A. C. Doylea, pozri Kánon (Holmes)

Pozrite aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.