Kánon

rozlišovacia stránka

Kánon môže byť:

 • pevne stanovené pravidlo, predpis, norma
 • súhrn smerníc, pravidiel, zásad, predpisov
 • súhrn vzorových či uznaných textov; súbor textov vybraných najlepších autorov či diel
 • v náboženstve:
 • vo filozofii:
 • v hudbe: kontrapunktická kompozičná technika, pri ktorej sa melódia nástupného hlasu prísne opakuje ostatnými hlasmi, pozri kánon (hudba)
 • v tanci: tlieskanie či vyšliapavanie rytmu o takt neskôr, pozri kánon (tanec)
 • v matematike: všeobecné riešenie úlohy, podľa ktorého sa môžu riešiť špeciálne problémy
 • v lekárstve: systém mier, podľa ktorého sa z rozmerov jednej časti tela dajú zistiť rozmery ostatných častí tela, pozri kánon (medicína)
 • vo výtvarnom umení:
  • umelecký systém vzťahov a vzájomných pomerov jednotlivých častí výtvarného diela, často príznačný pre určité slohové obdobie
  • súbor pravidiel o proporciách ľudského tela, pozri kánon (proporcie ľudského tela)
 • v architektúre: súbor základných pravidiel skladby, ktoré stanovujú základné pomery a vzťahy hmôt, článkovania a logickú následnosť kompozičných prvkov, pozri kánon (architektúra)
 • pôvodný súbor 60 próz o Sherlockovi Holmesovi od A. C. Doylea, pozri Kánon (Holmes)

Pozrite aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.