Kódy pre osobitné účely (MKCH-10)

KÓDY PRE OSOBITNÉ ÚČELY (U00 - U99) je XXII. kapitola Medizinárodnej klasifikácie chorôb.

Obsahuje tieto skupiny položiek:

Kódy Popis
U00–U49 Prechodné zatriedenie choroby nejasného pôvodu
U50–U52 Funkčné obmedzenie
U55–U55 Vykonaný zápis do transplantačného registra
U60–U61 Rozdelenie štádií infekcie HIV
U69–U69 Ostatné sekundárne kódy na osobitné účely
U80–U85 Pôvodcovia rezistentní na antibiotiká a chemoterapeutiká
U99-U99 Nepokryté kódy

Prechodné zatriedenie choroby nejasného pôvoduUpraviť

Táto skupina kódov umožňuje WHO ich použitie na prechodné označenie novej choroby nejasného pôvodu. V mimoriadnych situáciách nie je potrebné vydávať nové vydanie MKCH so zalistovaním nových kódov diagnóz. Jednoducho sa použije niektorý z rezervných kódov, podľa inštrukcií WHO, pričom tieto kódy ako nepokryté už sú implelemntované ako rezerva v zdravotníckych informačných systémoch.

Do tejto skupiny patria ochorenia (stav 3/2020):

  • U04.- Ťažký akútny respiračný syndróm SARS
  • U04.9 Ťažký akútny respiračný syndróm SARS, bližšie neurčený
  • U06.- Choroba zapríčinená vírusom Zika
  • U06.9 Choroba zapríčinená vírusom Zika, bližšie neurčená
  • U07.1 Potvrdená infekcia COVID-19
  • U07.2 Podozrenie z infekcie COVID-19

ZdrojUpraviť