Kôprovský potok

potok vo Vysokých Tatrách

Kôprovsky potok (maď. Koprova-patak, nem. Koprova Bach, poľ. Koprowa Woda) je zdrojnica rieky Belej. Odvodňuje Kôprovú dolinu vo Vysokých Tatrách.

Kôprovský potok
Potok
Koprowa Woda a1.jpg
Štát Slovensko Slovensko
Prameň Vysoké Tatry
Ústie Belá
Dĺžka 14 km
 - Dĺžka toku na Slovensku 14 km
Wikimedia Commons: Kôprovský potok
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Je to horská bystrina, ktorá oddeľuje Západné Tatry (časť Liptovské kopy) na pravom brehu a Východné Tatry (časť Vysoké Tatry) na ľavom brehu. Spolu s Tichým potokom je zdrojnicou Belej a má dĺžku 14 km. Kôprovský potok je niekedy nesprávne označovaný ako Kôprový potok. Kôprovský potok je typom vodného toku vysokohorskej oblasti, má prechodný snehový typ režimu odtoku s nadpriemerným odtokom v apríli až júli (maximum v máji až júni) a s minimom v januári až februári.

Opis tokuUpraviť

Vzniká sútokom dvoch hlavných zdrojníc, Hlinského potoka, ktorý odvodňuje Hlinskú dolinu a pramení pod sedlom Vyšným Kôprovským sedlom (2 180 m n. m.) a Temnosmrečinského potoka vytekajúceho z Temnosmrečinskej doliny, v nadmorskej výške 1 384 m n. m..

Dlhší Hlinský potok preteká severozápadným smerom Hlinskou dolinou a zľava priberá prítok spod Hrubého vrchu. Kratší Temnosmrečinský potok vyteká z Vyšného Temnosmrečinského plesa v nadmorskej výške 1 716 m n. m., tečie na severozápad a následne vteká do Nižného Temnosmrečinského plesa. Z neho vyteká v nadmorskej výške 1 674 m n. m., vytvára Vajanského vodopád a preteká pásmom kosodreviny. Pritom sa oblúkom stáča na juhozápad a pokračuje k sútoku s Hlinským potokom.

Od ich sútoku preteká Kôprovský potok zalesneným územím najprv na západ, následne sa stáča na juhozápad a preteká širokou Kôprovou dolinou, kde postupne priberá mnohé prítoky: Vyšná Závrať (sprava), Závrať (sprava, 1 279,7 m n. m.), prítok spod Sedla pod Krížnou, Nefcerský potok (zľava) a rozširuje svoje koryto.

Pokračuje priberajúc ďalšie prítoky, najdlhším je ľavostranný prítok zo Škaredého žľabu, bystrina sa postupne stáča na západ a tesne pred sútokom tečie na krátkom úseku na severozápad.

Pri osade Tichá sa spája (976,8 m n. m.) s vodami sprava pritekajúceho Tichého potoka a ďalej tečú spoločne ako Belá.

Pravostranné prítokyUpraviť

  • potok pretekajúci Kobylou dolinou
  • Garajov potok
  • Turkov potok
  • potok zo severovýchodného svahu Krížnej (2 038,7 m n. m.)
  • potok z juhozápadného svahu Krížnej

Ľavostranné prítokyUpraviť

  • potok zo severného svahu Hrubého vrchu (2 428,3 m n. m.)
  • Nefcerský potok
  • potok z dolinky Kotlina
  • potok zo Škaredého žľabu
  • štyri krátke prítoky zo severných a západných svahov Grúnika (1 576,0 m n. m.)

Pôvod názvuUpraviť

Názov potoka vznikol pravdepodobne z názvu Kôprovskej doliny, ktorá ho získala z hojného vyskytu kôprovníčka bezobalného (Mutellina purpurea).

SplavnosťUpraviť

V súčasnosti nie je splavný kvôli zahataniu kmeňmi a konármi stromov spadnutých počas víchrice v decembri 2004. Za VV je splavný od cestného mosta po sútok s Tichým potokom (extrémne ťažké, zablokované koryto - WV IV+ - V).

Iné projektyUpraviť