Kúpalisko je každé vhodné miesto pri vode alebo na vode, kde je daná možnosť pohybu vo vode a na okolitých priestoroch na vzduchu a slnku.

Veľký Draždiak
Kuchajda

Podľa zdrojov vody sa delia na prírodné a umelé:

  • Medzi prírodné patria všetky primitívne kúpaliská u brehov riek, rybníkov, potokov, na jazerách, vodných nádržiach, tajchoch, štrkoviskách a pod.
  • Umelé sa zriaďujú tam, kde nie je voda v takom množstve a priestore, aby mohla slúžiť na kúpanie či plávanie viacerých osôb, alebo vtedy, ak voda, ktorá je k dispozícii, je zdravotne nevyhovujúca, alebo aj z iných dôvodov (nevhodnosť miesta na prirodzenom zdroji a pod.).

Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku sú na webovej stránke ÚVZ SR (Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Ročne sa kontroluje vyše 180 umelých kúpalísk a 70 prírodných kúpalísk.

Umelé kúpaliská

upraviť

Musia byť vybavené pre pohodlie návštevníkov šatňami na prezliekanie, stánkami s predajom jednoduchého sortimentu potravín a nápojov, splachovacími záchodmi, pisoármi, sprchami, ako aj pokladňou na vyberanie vstupného. Prakticky všetky umelé, organizované kúpaliská majú svoj návštevný poriadok, ktorý zakazuje a prikazuje, napríklad kúpanie je povolené iba v plavkách. Informácie o teplote vody v jednotlivých bazénoch a o teplote vzduchu musia byť prístupné návštevníkom a musia sa aktuálne uvádzať každý deň.

Zdravotné riziká

upraviť

Vo vode na kúpanie sa za vhodných podmienok množia rôzne druhy mikróbov, húb, plesní, kvasiniek; vyskytnúť sa môžu aj črevné parazity. V prírodných kúpaliskách sú hrozbou najmä sinice. V nekontrolovaných prírodných kúpaliskách býva významnejšie riziko chemického znečistenia napr. ropnými látkami, ťažkými kovmi, pesticídmi a detergentmi.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kúpalisko

Externé odkazy

upraviť