Kúzelník (umelec)

artista robiaci zdanlivo nadprirodzené kúsky

Kúzelník (iné názvy: eskamotér, iluzionista, nepresne čarodejník, mág) je artista (zabávač) robiaci zdanlivo nadprirodzené kúsky, takzvané kúzla či čary. Činnosť kúzelníka sa nazýva kúzelníctvo, eskamotérstvo, nepresne (moderná) mágia, čarodejníctvo, nesprávne iluzionizmus.

V súčasnosti to, čo kúzelníci predvádzajú, nemá nič spoločné s nadprirodzenými schopnosťami a pod. Poslaním kúzelníka je zabaviť diváka niečím čo ho zároveň aj očarí, nadchne a ohúri.

Modernú mágiu preslávil David Copperfield a v novom miléniu David Blane, Criss Angel. Medzi popredných slovenských kúzelníkov patrí Peter Šesták, ktorý je zároveň aj predsedom Slovenskej asociácie kúzelníkov. Táto asociácia združuje slovenských kúzelníkov ako profesionálov tak aj amatérov.

Na Slovensku sa v rokoch 1971 – 2008 o popularizáciu a šírenie moderného kúzelníckeho umenia pričinil Alexander Gerič, známy ako kúzelník Alexander. Ako člen, neskôr predseda Klubu kúziel Bratislava pri PKO Bratislava pripravoval a vychovával mladých ľudí. V roku 1980 spoločne s Pavlom Schwarzom a Jozefom Šuchom vytvorili projekt Magicfestival Bratislava, medzinárodný festival moderného kúzelníckeho umenia.