KNM-ER 42700

KNM-ER 42700 je nález lebky mladého dospelého jedinca z lokality Ileret (Koobi Fora) v Keni, asi z druhu Homo ergaster.

Nález pochádza z roku 2000. Nálezcom je Frederick Manthi. Vek je cca 1,55 mil. rokov. Formálne ho prvýkrát opísali Spoor et al. v roku 2007. Zaraďuje sa ako Homo erectus v širšom zmysle (tak napr. Spoor et al. 2007), Homo sp. (Baab 2008) či ako Homo ergaster. Nález vykazuje okrem znakov druhu Homo ergaster aj znaky, ktoré sa predtým považovali za typické pre ázijského Homo erectus, preto podľa niektorých názorov stiera rozdiely medzi tými dvoma (údajne samostatnými) druhmi.

V tej istej lokalite sa v tom istom roku našiel aj nález sánky KNM-ER 42703, ktorý Spoor et al. pripísali druhu Homo habilis (asi v širšom zmysle) ako vôbec najmladší nález tohto druhu (Treba dodať, že sánka je značke poškodená, takže je priradenie k druhu Homo habilis trochu sporné, a že Wood 2011 [zrejme] omylom uvádza, že nález bol priradený druhu Homo erectus). Podobné datovanie a lokalita nálezov KNM-ER 42700 a KNM-ER 42703 podľa Spoor et al. robia neplauzibilnými názory, podľa ktorých sa Homo erectus/ergaster vyvinul z druhu Homo habilis, keďže tieto dva druhy podľa týchto dvoch nálezov existovali dlhý čas paralelne.

ReferencieUpraviť