Kakofónia

Kakofónia (z gréckeho slova kakophonia – kakos (zlý) + phoni (hlas, zvuk)) je neľúbozvučné zoskupenie tónov alebo hlások, neľúbozvučnosť. Opak eufónie.

PríkladUpraviť

Bŕŕ. Dážď fŕka. Každý smrká, v krpcoch čvŕka, v bruchu škvŕka.