Kalcinácia

rozlišovacia stránka

Kalcinácia alebo kalcinovanie môže byť:

  • v chémii:
    • zahrievanie látky na teplotu, pri ktorej sa zbavuje vody, oxidu uhličitého, prípadne aj iných látok, synonymum: žíhanie, pozri kalcinácia (chémia)
    • u alchymistov a starých chemikov: pálenie alebo praženie látky, spravidla kovu, za prístupu vzduchu, synonymum: zvápnenie, pozri kalcinácia (alchymisti)
  • pri keramike: tepelné spracovanie surovín, ktorým sa dosahuje zlepšenie ich tvárniacich vlastností, pozri kalcinácia (keramika)
  • v poľnohospodárstve: vápnenie (pridávanie vápna, napr. do pôdy)
  • v geológii: proces zachovávajúci len anorganickú vápennú súčasť, pozri kalcinácia (geológia)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.