Kalhana (12. storočie) bol kašmírsky historik.[1]

Pravdepodobne bol syn ministra Čampaku, ktorý pôsobil vo vláde kašmírskeho kráľa Haršu.[1] Kalhana je autor kroniky Rádžataranginí (Rieka kráľov), ktorá v 7826 veršoch opisuje históriu kráľov Kašmíra od najskorších čias do 12. storočia.

Rádžataranginí je jediné zachované historické dielo sanskritskej literatúry.[1]

Referencie

upraviť
  1. a b c Kalhana. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2016. 678 s. ISBN 978-80-970350-2-0. Zväzok 8. (Kalh – Kokp), s. 13.