Tzv. Kamaldulská Biblia (iné názvy: Sväté písmo katolíckej fary v Cíferi, Písmo sväté fary v Cíferi, presný názov: Swaté Biblia Slowénské aneb Pisma Swatého Částka I, Která w sebe obsahuge Starého Testamenta Zákon, a Zákona Historiu: Pět knih Moyžjssowýcg, Knihi Yózue, Yudikum, Ruth, Kralowské, Paralipomenon, Ezdrassowe, Tobiassowe, Yudith, Ester, Yob, Žalmi Dawidowé, Knihi Prislow, Ekklesyastej, Pjsňe, Ssalomúnowé, Knihi Mudrosti, a Syrách; Částka II, Která v sebe obsahuge Prorokú, Knihi Machaběgské a celý Testament nowý) je prvý známy preklad celej Biblie do slovenčiny. Vyhotovili ho kamaldulskí mnísi pravdepodobne z Červeného Kláštora alebo Nitry (podľa starších názorov presnejšie Romuald Hadbavný) v prvej polovici 18. storočia (v každom prípade pred rokom 1756) a zachoval sa v rukopise, odpise vykonanom od 6. mája 1756 do jari 1760.

Jediný zachovaný exemplár je dnes v archíve Arcibiskupského úradu v Trnave. Našiel sa na fare v Cíferi. Preložený je z latinského textu Vulgáty, pri prekladaní sa prihliadalo aj na hebrejské a grécke originály a české a poľské preklady. Preklad obsahuje množstvo vysvetľujúcich poznámok v latinskom jazyku na okrajoch jednotlivých strán. Text je zviazaný do dvoch zväzkov formátu A 4.

Kamaldulský preklad mal byť používaný aj ako lekcionár, krížikom sa v ňom totiž označuje začiatok a koniec každej lekcie a na konci je uvedený rozpis čítaní na celý cirkevný rok.[1]

Biblia je písaná tzv. kamaldulskou slovenčinou. Text sa vyznačuje úsilím používať formy a výrazy bežnej slovenskej hovorenej reči, s výraznými západoslovenskými prvkami aj niektorými zaužívanými knižnými jazykovými prvkami českého pôvodu. Preklad je svedectvom vysokej duchovnej kultúry a jazykovej vyspelosti prostredia, v ktorom vznikol, je na vyspelej intelektuálnej, teologickej a jazykovej úrovni a úplne porovnateľný s inými súdobými či dovtedajšími prekladmi.

Začiatkom 21. storočia vyšla táto Biblia knižne ako faksimilné vydanie zásluhou nemeckého slavistu profesora Hansa Rotheho v edícii Biblia Slavica v Spolkovej republike Nemecko v dvoch zväzkoch (920 + 1063 strán). Obsahuje aj početné komentáre a štúdie.[2]

Referencie

upraviť
  1. Ján Ďurica SJ: Kamaldulská Biblia – prvý slovenský preklad v európskom kontexte. s. 12
  2. Swaté Biblia Slowénské... [vybrané strany z edície v 2 zväzkoch] [online]. Paderborn – München – Wien – Zürich : Ferdinand Schöningh, 2002, [cit. 2024-03-10]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť