Kamandža (arab. كمنجة, mn. č. كمنجات kamandžát) je arabský tradičný hudobný sláčikový strunový nástroj. Príbuzné nástroje sú arabský rabáb, perzský kamenčeh, turecký kemenče.