Kamenec (prítok Tople, Chmeľová)

potok na Slovensku

Kamenec[1] je potok v hornom Šariši, v severovýchodnej časti okresu Bardejov. Je to ľavostranný prítok Tople, meria 21 km a je tokom VI. rádu. Na hornom toku sa niekedy označuje ako Riečka, nakoľko preteká rovnomennou dolinou. V Zborovskej kotline na viacerých miestach výraznejšie meandruje, najväčší meander leží na začiatku obce Zborov (stojí na ňom kostol). Za obcou sa prerezáva cez flyšové pásmo a oddeľuje pohorie Busov na pravom brehu od Zborovského hradného vrchu, ktorý sa vypína nad ľavým brehom. Pozdĺž celého toku sú zreteľné prejavy dažďovej vody vo forme mnohých výmoľov.

Kamenec
potok
Štát Slovensko Slovensko
Zdrojnica Javorina, Busov
Ústie Topľa, Bardejov
Dĺžka 21 km
Povodie Topľa
Rád toku VI.
Hydrologické poradie 4-30-09-062,-064
Číslo recipienta 4-30-09-1603
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň: na rozhraní Busova a Ondavskej vrchoviny (severozápadný výbežok), na severovýchodnom svahu Javoriny (881,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 685 m n. m., v blízkosti slovensko-poľskej štátnej hranice

Smer toku: na hornom toku na juhovýchod, po pribratí prítoku spod sedla Dujava až k obci Becherov severojužným smerom, obcou preteká smerom na juhozápad, potom od sútoku s Regetovskou vodou opäť na juh, za Zborovom sa esovito stáča a obteká Zborovský hradný vrch, napokon pokračuje k svojmu ústiu severojužným smerom[2]

Geomorfologické celky: Ondavská vrchovina, podcelok Zborovská kotlina[3]

Prítoky: sprava prítok zo severovýchodného svahu Javoriny (881,2 m n. m.), z oblasti Becherovskej tisiny, zo severovýchodného svahu Paledovky (778,3 m n. m.), Becherovský potok, prítok z oblasti Lámanca, Regetovská voda, Chmeľovský potok, Rosucká voda, prítok z juhovýchodného svahu Stebníckej Magury (899,9 m n. m.), z oblasti Kútov, Bardejovský potok, prítok spod kóty 335,0 m; zľava prítok spod sedla Dujava (552,8 m n. m.), Rakovica, dva prítoky zo severozápadného svahu Smilnianskeho vrchu (749,4 m n. m.), Kozinec (349,8 m n. m.) prítok spod kóty 394,6 m, Rakovec, prítok zo západného svahu Hradského (585,4 m n. m.), zo západného svahu Jedliny (620 m n. m.), potok prameniaci západne od obce Andrejová a prítok spod kóty 379,7 m.

Ústie: do Tople na severovýchodnom okraji mesta Bardejov v nadmorskej výške približne 253 m n. m.

Obce: Becherov, Chmeľová, Zborov, Dlhá Lúka, mesto Bardejov (okrajom)[2]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2024-01-30]. Dostupné online.
  2. a b Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2024-01-30]. Dostupné online.
  3. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2024-01-30]. Dostupné online.