Kanalizácia je technické zdravotné zariadenie a ich sústava, slúžiaca na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd vrátane ich vyčistenia. Pomocou sústavy podzemných stôk a nadzemných objektov odvádza dažďové, domové (splašky) a priemyselné odpadové vody, ktoré následne čistí na požadovanú hodnotu.

Kanalizačná šachta

Skladá sa zo stôk rôzneho prietokového profilu, ktoré sú zhotovené z rôznych stavebných materiálov (betón, PVC, kamenina, liatina a iné) a z kanalizačných objektov (napr. kanalizačná prípojka, vpust, šachta, spádovisko, žumpa, prečerpávacia stanica, čistiareň odpadových vôd a iné)

Zdroje upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kanalizácia