Kancelár (latinsky: cancellarius), je oficiálny titul, ktorý sa používa väčšinou v krajinách, ktorých civilizácia je priamo či nepriamo odvodená z Rímskej ríše. V rôznych dobách a štátoch označoval a označuje veľmi rôznorodé povinnosti a nosia ho úradníci majúci rôzne hodnosti.

Pôvodne boli kancelári (cancellarii) sluhovia u rímskych súdov, sedeli pri mreži alebo závore (cancelli) prepážky baziliky alebo súdneho dvora, ktorá oddeľovala sudcu a porotu od divákov. Za cisárstva to boli dôstojníci, ktorí chránili cisára v paláci pri vchode do jeho súkromných izieb alebo pred jeho stanom. Cisár Carinus spôsobil veľký rozruch, keď vymenoval jedného zo svojich kancelárov za rímskeho prefekta.

Okrem bežného významu prednostu kancelárie (nejakého vysokého úradu) sa slovo kancelár môže vzťahovať v rôznych krajinách na rôzne úrady:

  • najvyšší predstaviteľ vlády (napr. spolkový kancelár v Nemecku či Rakúsku)
  • vedúci správy univerzity
  • úradník cirkevnej diecézy, ktorý má na starosti predovšetkým ich právne záležitosti
  • prednosta diplomatického alebo konzulárneho zastúpenia
  • v USA: sudca (alebo predsedajúci sudca) kancelárskeho súdu