Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky v plnej miere zabezpečuje prezidentovi Slovenskej republiky podmienky na výkon ústavných právomocí a ďalších povinností spojených s vykonávaním funkcie hlavy štátu.

Charakteristika

upraviť

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky vznikla 1. januára 1993 v nadväznosti na vznik samostatnej Slovenskej republiky a zvolenie prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča. Zabezpečuje veci spojené s výkonom funkcie a právomocí prezidenta dané Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Podieľa sa na príprave vnútro a zahraničnopolitických aktivít prezidenta, zabezpečuje ich protokolárne, spracúva odborné podklady, stará sa o sídlo prezidenta Slovenskej republiky a objekty, ktoré má vo svojej správe – Prezidentský (Grasalkovičov) palác, časť Karáčoniho paláca, rezidencia prezidenta, zámoček HohenloheTatranskej Javorine vo Vysokých Tatrách. V súčasnosti Kancelária prezidenta Slovenskej republiky sídli v Prezidentskom paláci na Hodžovom námestí v Bratislave a v časti blízkeho Káračoniho paláca na Štefánikovej ulici. Súčasťou kancelárie je regionálne pracovisko v Košiciach. Pracovisko v Banskej Bystrici bolo 1. januára 2021 zrušené.[1] Na čele kancelárie prezidenta stojí vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ktorého menuje prezident.

Organizačná štruktúra

upraviť
 
Organizačná štruktúra

Kancelária prezidenta SR je právnickou osobou, ktorá zabezpečuje veci spojené s výkonom funkcie prezidentky vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, s politickou a verejnou činnosťou prezidentky. Kancelária je rozpočtovou organizáciou, ktorá má samostatnú rozpočtovú kapitolu. Na plnenie úloh si môže zriaďovať rozpočtové a príspevkové organizácie. Kancelária vykonáva a zabezpečuje pre prezidentku aj iné úlohy, ktoré zodpovedajú jej ústavnému postaveniu. Plní aj ďalšie odborné, organizačné a materiálno-technické úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Doterajší vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

upraviť

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky

upraviť

Prezident Slovenskej republiky vykonáva aj funkciu hlavného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky. Na zabezpečenie jej úloh slúži Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky, ktorá nie je súčasťou Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ale priamou zložkou ozbrojených síl. Do jej pôsobnosti patrí i Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky. Na čele vojenskej kancelárie stojí náčelník menovaný prezidentom Slovenskej republiky.

Doterajší náčelníci Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

upraviť

Kontakty na kanceláriu

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Zatvorenie regionálneho pracoviska KP SR v Banskej Bystrici - prezident.sk
  2. Prezidentka Slovenskej republiky | Vedúci kancelárie [online]. Prezidentka Slovenskej republiky, [cit. 2022-09-20]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
  3. Novým vedúcim prezidentskej kancelárie sa stal Metod Špaček. [online]. Denník N, 2021-01-18, [cit. 2021-01-18]. Dostupné online.