Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky v plnej miere zabezpečuje prezidentovi Slovenskej republiky podmienky na výkon ústavných právomocí a ďalších povinností spojených s vykonávaním funkcie hlavy štátu.

CharakteristikaUpraviť

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky vznikla 1. januára 1993 v nadväznosti na vznik samostatnej Slovenskej republiky a zvolenie prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča. Zabezpečuje veci spojené s výkonom funkcie a právomocí prezidenta dané Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Podieľa sa na príprave vnútro a zahraničnopolitických aktivít prezidenta, zabezpečuje ich protokolárne, spracúva odborné podklady, stará sa o sídlo prezidenta Slovenskej republiky a objekty, ktoré má vo svojej správe – Prezidentský (Grasalkovičov) palác, časť Karáčoniho paláca, rezidencia prezidenta, zámoček HohenloheTatranskej Javorine vo Vysokých Tatrách. V súčasnosti Kancelária prezidenta Slovenskej republiky sídli v Prezidentskom paláci na Hodžovom námestí v Bratislave a v časti blízkeho Káračoniho paláca na Štefánikovej ulici. Súčasťou kancelárie sú dve regionálne pracoviská v Košiciach a Banskej Bystrici. Na čele kancelárie prezidenta stojí vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ktorého menuje prezident.

Doterajší vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republikyUpraviť

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republikyUpraviť

Prezident Slovenskej republiky vykonáva aj funkciu hlavného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky. Na zabezpečenie jej úloh slúži Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky, ktorá nie je súčasťou Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ale priamou zložkou ozbrojených síl. Do jej pôsobnosti patrí i Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky. Na čele vojenskej kancelárie stojí náčelník menovaný prezidentom Slovenskej republiky.

Doterajší náčelníci Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republikyUpraviť

Kontakty na kanceláriuUpraviť

Kontakt na kanceláriu prezidenta v platné v roku 2016 - tak ako je uvedené na web.archive.org

ReferencieUpraviť

  1. Vedúci kancelárie prezidenta Slovenskej republiky [online]. Kancelária prezidenta SR, [cit. 2017-03-24]. Dostupné online.