Kappa Velorum

Kappa Velorum (κ Vel, κ Velorum) s vlastným menom Markeb je hviezda v súhvezdí Plachty. Jej zdanlivá jasnosť je 2,5 magnitúd. Patrí k modrobielym podobrom. V perióde 116,65 dňa ju obieha spektroskopický spoločník.