Kapteynova hviezda (tiež známa ako GJ 191, HD 33793 alebo CD -45 1841) je podtrpaslík triedy M0. Objavil ju Jacobus Kapteyn v roku 1897. Nachádza sa vo vzdialenosti 12,79 svetelných rokov od Slnka, vykazuje veľmi vysokú radiálnu rýchlosť a obieha Galaxiu retrográdne. Je to najbližšia halová hviezda od Slnka. V čase objavu to bola hviezda s najväčším relatívnym pohybom. Neskôr ju prekonala iba Barnardova hviezda.