Karel Dusl (* 29. máj 1884, Beroun – † 30. november 1948, Praha) bol český matematik a pedagóg.

Karel Dusl
český matematik a pedagóg
Narodenie29. máj 1884
Beroun, Česko
Úmrtie30. november 1948 (64 rokov)
Praha, Česko

Životopis upraviť

Narodil sa v Beroune. Maturoval v roku 1902 na štátnej reálke v Rakovníku. V rokoch 1902–1904 študoval strojnícke inžinierstvo na Českom vysokom učení technickom v Prahe a v rokoch 1904–1906 učiteľstvo matematiky a fyziky na filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1907 získal doktorát technických vied na ČVUT v Prahe. Pôsobil ako profesor na štátnej reálke v Prahe III (1908), štátnom gymnáziu v Třeboni (1909), štátnom gymnáziu v Českých Budějoviciach (1909–1912), štátnej reálke v Sušici (1912/13) a štátnej reálke v Českých Budějoviciach (1913–1931). Od r. 1919 bolo zaradenie v Českých Budějoviciach len formálno-oficiálne, pretože v tom roku sa habilitoval pre odbor vyššej matematiky na ČVUT v Prahe, bol vymenovaný na tejto škole za súkromného docenta a popri vysokoškolskej výučbe pôsobil na gymnáziu v Prahe v Křemencovej ulici (1919–1920) a na Jiráskovom gymnáziu v Prahe II v Resslovej ulici (od r. 1920).

V roku 1931 bol vymenovaný za mimoriadneho a v roku 1936 za riadneho profesora matematiky na ČVUT. V rokoch 1935–1936 bol dekanom Vysokej školy špeciálnych náuk pri ČVUT v Prahe. Od roku 1920 prednášal rôzne matematické disciplíny na ČVUT, v rokoch 1920–1927 matematiku vo vysokoškolských kurzoch pre učiteľov, od roku 1941 bol členom skúšobnej komisie pre odborných učiteľov na meštianskych školách. 1. novembra 1945 bol na vlastnú žiadosť penzionovaný, od 1. marca 1947 reaktivovaný a ustanovený za zmluvného riadneho profesora matematiky na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, kde pôsobil až do smrti. Zomrel 30. novembra 1948 v Prahe.

Práca upraviť

Prednášal algebru a teóriu theta funkcií, viedol cvičenia z algebry. Na ČVUT vydal 7 titulov učebných textov zo základov vyššej matematiky, vektorového počtu, vybraných statí z matematickej analýzy, funkcií komplexnej premennej, diferenciálnej geometrie, špeciálnych funkcií a ďalších oblastí matematiky. Hlavnou oblasťou jeho vedeckých publikácií boli špeciálne funkcie (theta funkcie, Hermitove, Prymove, Mathieuove), algebraické funkcie a aplikácie matematiky v diferenciálnej geometrii a geodézii. Aktívne sa zúčastnil na niekoľkých medzinárodných matematických kongresoch (Strassburg 1920, Bologna 1928, Zürich 1932, Oslo 1936), na kongresoch slovanských matematikov (Varšava 1929, Praha 1934) a na astronomickom kongrese v Štokholme 1938. V rokoch 1927 a 1938 bol na prednáškových pobytoch v Lille (Francúzsko).

Ocenenia upraviť

Bol mimoriadnym členom Kráľovskej českej spoločnosti, členom–znalcom Masarykovej akadémie práce, členom Umeleckej vedeckej rady. Bol nositeľom rytierskeho radu Čestnej légie Francúzska.

Externé odkazy upraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.