Karikatúra

(Presmerované z Karikaturista)

Karikatúra je úmyselne skreslené a prehnané zobrazenie osoby alebo javu. V literatúre je to presnejšie charakteristika, v ktorej sa hyperbolizujú vlastnosti človeka, a to vonkajšie, vnútorné, povahové alebo charakterové.

Charles Darwin ako opica na obálke parížskeho satirického časopisu La Petite Lune, 1880

Dejiny karikatúry

upraviť

Karikatúry sa objavili už od antiky, ale ako samostatný odbor výtvarného umenia sa objavuje až v 18. storočí v Anglicku. Medzi tamojších významných karikaturistov patrili najmä James Gillray (1756 – 1815) a Thomas Rowlandson (1756 – 1827). V Rakúskej monarchii (a teda aj v Uhorsku) sa karikatúry objavujú až so slobodou tlače na jar 1848. V tomto roku bol veľmi častým motívom prvých karikatúr útek kancelára Metternicha z Viedne.

Svetoví karikaturisti

upraviť

Slovenská karikatúra do roku 1989

upraviť

Najvýznamnejší slovenskí karikaturisti do roku 1989:

Do pádu komunistického režimu v Česko-Slovensku v roku 1989 obsahoval karikatúry jediný špecializovaný slovenský humoristicko-satirický časopis Roháč (1947 - 1991). (V Česku v rokoch 1945 až 1990 vychádzal Dikobraz ako satirický časopis. Obidva časopisy boli týždenníky.)

V roku 1982 založil publicista Jozef Tinka a dizajnér a karikaturista Vladimír Pavlík bienále kresleného humoru a satiry pod názvom Novomestský osteň, ktoré je najstarším podujatím svojho druhu v rámci Česka i Slovenska.

Slovenská politická karikatúra po roku 1989

upraviť

Po roku 1989 sa politická karikatúra na Slovensku výraznejšie prejavila v prácach niekoľkých významných politických karikaturistov, ktorí zvládli techniku portrétnej karikatúry a dokázali zachytiť „ducha doby“.

Medzi najvýznamnejších patria :

 • Jozef Gertli-Danglár – originálnym „komiksovým“ štýlom zobrazoval politické portréty a dianie v príbehovom sujete, ktorý mal znaky absurdity a irónie. Je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Uverejňoval svoje práce v študentských časopisoch, v periodickej tlači a po roku 2000 sa stal pravidelným portrétnym karikaturistom postkomunistického denníka Pravda.
 • Pavol Jakubec – výrazný a technicky veľmi zdatný portrétny karikaturista, ktorý prispieval do periodickej tlače politickými portrétnymi karikatúrami. Neskoršie prešiel ku kreslenému politickému humoru ako pravidelný prispievateľ do Hospodárskych novín. V súčasnosti sa portrétnej karikatúre venuje ako „karikaturista na objednávku“.
 • Boris Kusenda – BoRiskus – spočiatku rozpačité pokusy tohto portrétneho karikaturistu, absolventa Filozofickej fakulty UK, po desaťročí prispievania do periodickej tlače (najmä Nového slova bez rešpektu) postupne prerástli do profesionálnej úrovne. Od roku 2002 tvoril v USA a Kanade ako art-karikaturista celebrít a ilustrátor. Zomrel náhle v Montreale v roku 2007.
 • Martin Šútovec – Shooty – absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Svoju politickú karikatúru pravidelne uverejňoval v denníku SME do roku 2014, odvtedy spolupracuje s denníkom N. Napriek tomu, že nie je portrétnym karikaturistom, snaží sa humorne a nezávisle zachytávať politické udalosti v skratkovitej kresbe.

Aktuálni slovenskí karikaturisti

upraviť

Literatúra

upraviť
 • FÖLDVÁRI, Kornel: Päťadvadsať : kniha o slovenskej karikatúre. Levice : L. C. A. Koloman Kertéz Bagala, 2005. 102 s. ISBN 80-89129-60-9
 • FUCHS, Eduard: Die Karikatur der europäischen Völker vom Jahre 1848 bis zur Gegenwart. Berlin : A. Hoffman, 1903
 • HERMANN, Georg: Die deutsche Karikatur im 19. Jahrhundert. Bielefeld – Leipzig 1901 (reprint dostupný on-line)
 • HOFFMEISTER, Adolf: Sto let české karikatury. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 565 s.
 • KURINCOVÁ, Elena: Viedenská revolúcia 1848-1849 na letákoch a grafických listoch. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 1, s. 46 – 48.
 • McPHEE, Constance C.  – ORENSTEIN, Nadine M.: Infinite Jest : Caricature and Satire from Leonardo to Levine. New York : The Metropolitan Museum of Art, 2011. 216 s.
 • NOVOTNÝ, Miloslav: Letáky z roku 1848. Praha : ELK, 1948, 311 s.
 • PILTZ, Georg: Geschichte der europäischen Karikatur. Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1980 (2. vydanie)
 • ROUBÍK, František: Rok 1848 v obrázcích a karikaturách. Praha : Orbis, 1948. 43 s. + 32 s. príloh na kriedovom papieri.

Iné projekty

upraviť
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Karikatúra
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Karikatúra