Karmel (hebr. כרמל, arab. جبل الكرمل Džabal al-Karmal) je pohorie v Izraeli. Tiahne sa od pobrežia Stredozemného mora na juhovýchod, má dĺžku 23 km, šírku až 10 km a výšku až 546 m.

Hora Karmel v roku 1894
Budova Hajfskej univerzity na vrcholku hory Karmel v roku 1996

Názov pohoria je odvodený z hebrejského výrazu „kerem el“, čo znamená „Božia vinica“. Pohorie bolo v minulosti skutočne pokryté vinicami a je známe svojou bujnou vegetáciou, za ktorú vďačí pomerne vysokému množstvu zrážok (v priemere 500-600 mm ročne). Priemerná teplota v oblasti sa pohybuje okolo 19 °C, priemerná vlhkosť je na úrovni 69%. Medzi rastlinné druhy, ktoré sa na Karmeli vyskytujú, patrí napr. rohovník obyčajný, borovica halepská a dub Quercus calliprinos. Z fauny tu žije srnec lesný, daniel škvrnitý, výr skalný a sup bielohlavý. V roku 1996 bolo pohorie vyhlásené za prírodnú rezerváciu UNESCO.

Na pohorí sa rozkladá časť mesta Hajfa a ďalšie menšie mestá, ako napr. Nešer, Tirat ha-Karmel a Zichron Ja'akov.

Dejiny upraviť

Hora Karmel sa spomína už v hebrejskej Biblii. Práve tu sa uskutočnil zápas proroka Eliáša s uctievačmi Baala, ktorý sa skončil Eliášovým víťazstvom. [1]

Hovorí sa aj o zjaveniach Panny Márie Karmelskej aj o škapuliari.

Na Karmeli založil v 12. storočí istý pútnik alebo križiak Berthold († po 1185) kontemplatívnu katolícku rehoľu karmelitánov. Rehoľa sa postupne rozrástla a dnes je jednou z najväčších katolíckych reholí vôbec. Karmelitánska konštitúcia z roku 1281 sa priamo odvoláva na eliášovskú tradíciu na Karmeli:

„Od tých čias, keď proroci Eliáš a Elizeus zbožne prebývali na hore Karmel, svätí otcovia Starého i Nového zákona (...) bez prestania žili chvályhodným spôsobom života vo svätom pokání pri Eliášovom prameni.“

Archeologické nálezy prítomnosť židovských pustovníkov na mieste nepotvrdili.

Počas prvej svetovej vojny hral Karmel dôležitú strategickú úlohu: pri priesmyku karmelským hrebeňom naproti Jezraelskému údoliu sa odohrala Bitka pri Meggide. Táto bitka spôsobila obrat vo vojne s Osmanskou ríšou. Britov v nej viedol generál Edmund Allenby.

Podľa novozákonnej knihy Zjavenia svätého Jána sa pri Meggide odohrá eschatologická bitka Armagedon.

Na hore Karmel sa nachádza aj medzinárodné bahájske centrum s telesnými pozostatkami Bába a Bahá’u’lláha.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Karmel