Karol Fridrich Wigand

Karol Fridrich Wiegand (* 8. apríl 1817, Bratislava - † 2. december 1890, Bratislava) bol uhorský kníhkupec a redaktor, udržiavajúci vzťahy so Štúrovcami.

Karol Fridrich Wigand
uhorský kníhkupec a redaktor
Narodenie8. apríl 1817
Bratislava alebo Šopron
Úmrtie2. december 1890 (73 rokov)
Bratislava

Jeho otec Karol Fridrich Wigand (1781-1849) prišiel do Bratislavy zo Šoprone, kde vlastnil kníhkupectvo. Usa­dil sa v Bratislave roku 1812 ako pomoc­ník v kníhkupectve vdovy Lippertovej. Roku 1824 toto kníhkupectvo odkúpil a na šesť rokov vzal do prenájmu vydá­vanie novín Pressburger Zeitung pričom rokoch 1849 – 50 bol ich zodpovedným redaktorom.

K. F. Wigand kúpil roku 1836 aj časť zariadenia z bývalej Landererovej tla­čiarne, kníhkupectvo odovzdal svojmu staršiemu synovi Karolovi (1817-1890) a venoval sa kníhtlačiarstvu. Roku 1846 si zriadil aj vlastnú písmolejáreň a roku 1848 kúpil aj zariadenie na tlač litografických lis­tov. Vyhotovoval knihy, kalendáre, perio­diká a iné tlače, Ako bývalo z kapacit­ných dôvodov zvykom, niektoré tlače vy­hotovoval v spojení s inými bratislav­skými tlačiarňami (napr. s Weberom, s Belnayom, ako Weber, Wigand a Belnay).

Ako kníhkupec udržiaval kontakty so Štúrovcami, zaobstarával im najmä českú knižnú produkciu. Tlačil predovšetkým nemecké knihy, kalendáre a periodiká. V rokoch 1846—1848 tlačil časopisy Orol Tatránski, Slovenskje Národňje no­vmi a roku 1846 základný Štúrov spis nového spisovného jazyka Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí. V rukách dedičov bola táto tla­čiareň, ktorá sa vypracovala na veľkú modernú tlačiareň, ako účastinná spoločnosť až do znárodnenia roku 1948. Po otcovi prevzal tlačiareň starší syn Karol Wigand.

Karol Wigand (1817-1890) bol zakladajúcim členom Spolku kníhtlačiarov a písmolejárov v Bratislave.

Rodinné väzbyUpraviť

Vytlačené titulyUpraviť

  • Wer wird mein Mann? : Ein untrügliches Kartenwahrsagebuch ..., 1892 - predpovedanie budúcnosti veštením z kariet

ZdrojUpraviť

Externé odkazyUpraviť