Karol Zahálka (* ? – † 2. január 1934, Bratislava, Československo, dnes Slovensko) bol slovenský stredoškolský profesor a organizátor učňovského školstva.

Karol Zahálka
pedagóg, úradník školskej správy
Úmrtie2. január 1934
Bratislava, Československo (dnes Slovensko)

Pedagogicky pôsobil na strednej priemyselnej škole a od roku 1923 pracoval ako inšpektor učňovských škôl 19. obvodu v Bratislave. Bol zakladateľom bratislavských učňovských škôl a tvorcom ich organizačnej štruktúry. Inicioval výstavbu vlastnej budovy učňovských škôl na Vazovej ulici.[1] Zostavil čítanku pre žiakov slovenských živnostníckych škôl so zreteľom na národnú výchovu, československé vlastenectvo a slovanskú vzájomnosť.[2]

Referencie upraviť

  1. Výročná správy Odborných učňovských škôl a Školy umeleckých remesiel v Bratislave 1933-34. Bratislava : Učňovská škola grafická, 1934, s. 2. Zdroj: ZAHÁLKA, Karol. In Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). VI. zväzok, T – Ž. Martin : Matica slovenská, 1994. ISBN 80-7090-111-X, s. 390.
  2. ZAHÁLKA, Karol. Čítanka pre slovenské živnostnícke školy. Diel 1. Praha : Štátne nakladateľstvo, 1920. 94 s.