Kastel (staroveký Rím)

Kastel (po latinsky castellum) bol malý rímsky vojenský tábor pre malé útvary. Nachádzal sa obyčajne medzi väčšími tábormi alebo v predpolí Limes Romanus. Na Slovensku sú známe tri rímske kastely: Gerulata v Rusovciach (v Bratislave), Kelemantia v Iži a vojenská stanica v Stupave.

Rekonštrukcia severnej veže kastela "Biriciana" vo Weißenburgu, Bavorsko

Pozri aj upraviť