Katalóg

rozlišovacia stránka

Katalóg môže byť:

 • systematický súpis predmetov, kníh, obrazov, hviezd a pod. zostavený podľa určitého hľadiska, obsahujúci aj určité základné údaje o katalogizovaných objektoch, pozri napr. knižničný katalóg, hviezdny katalóg, filatelistický katalóg, internetový katalóg
 • v archívnictve aj: pomôcka poskytujúca na bádateľské účely podrobné informácie o obsahu archiválií určitého archívneho fondu či jeho časti, pozri katalóg (archivníctvo)
 • miestnosť s katalógmi
 • v ekonomike: obrázkový cenník, pozri katalóg (cenník)
 • v biológii: súpis všetkých známych alebo podľa určitých kritérií vybraných taxónov so základnými údajmi, pozri katalóg (taxonómia)
 • v informatike:
  • adresár súborov dostupných počítaču priamo alebo po zásahu operátora
  • časť softvéru hľadajúca názov súboru v adresári a zväzok, v ktorom sa súbor nachádza
  • súbor pomerne stálych indikačných dát opisujúci existenciu a vlastnosti objektov, javov a procesov danej triedy ako celku
 • v knižničnej vede: sekundárny dokument, ktorý obsahuje bibliografické, vecné, lokačné a exemplárové údaje o dokumentoch. Prvé knižničné katalógy začali vychádzať po vynájdení kníhtlače v mestách ako Augsburg a Frankfurt nad Mohanom. Nazývali sa Messekatalogen.
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.