Katalyzátor

rozlišovacia stránka

Katalyzátor (z gréckeho katálysis = rozpustenie) označuje:

  • nemenný urýchľovač chemickej reakcie, pozri katalyzátor (chémia)
  • zariadenie vo výfukovom systéme automobilov, pozri katalyzátor (auto)
  • všeobecne stimulátor ďalšieho vývoja, organizátor v spoločnosti a hospodárstve a pod.
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.