Katedrála Povýšenia svätého kríža (Užhorod)

Gréckokatolícky katedrálny chrám Mukačevskej eparchie v Užhorode

Katedrála Povýšenia svätého kríža (ukr. Храм приурочений Воздвиження Хреста Господнього) je katedrála Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie v ukrajinskom meste Užhorod v Zakarpatskej oblasti.

Katedrála Povýšenia svätého kríža
Ikonostas v katedrále

História upraviť

Chrám bol postavený v 17. storočí ako jezuitský chrám rímskokatolíckej cirkvi. Dokončený bol v roku 1646 a bol zasvätený sviatku Povýšenia svätého kríža. Stavbu financovala šľachtická rodina Drugetovcov. Po poškodení počas Rákociho povstania bol obnovený.

Keď pápež v roku 1773 zrušil jezuitský rád, chrám bol odovzdaný gréckokatolíckej cirkvi a stal sa jej katedrálnym chrámom. Po druhej svetovej vojne bol gréckokatolíkom násilne odobratý komunistickou mocou a pre svoje potreby ho až do roku 1991 využívala ruská pravoslávna cirkev. Po získaní nezávislosti Ukrajiny a legalizácii gréckokatolíckej cirkvi bol chrám v roku 1991 vrátený gréckokatolíckej cirkvi a stal sa opäť katedrálou Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie. V roku 2003 tu boli slávnostne uložené ostatky blahoslaveného mučeníka Teodora Romžu, gréckokatolíckeho biskupa umučeného komunistami.

Architektúra upraviť

Chrám nesie typické znaky barokového štýlu. Interiér má typické prvky rokoka. Neskôr bol prispôsobený potrebám byzantského obradu. Ikonostas chrámu pochádza z roku 1799. V roku 1877 bol prestavaný v neoklasicistickom architektonickom štýle a dostal dnešnú podobu.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť