Kategória hmoty je jeden z hlavných významových útvarov, ktoré intervenujú vo filozofickej reflexii. Pokiaľ kategória hmoty je v rámci kategoriálnej matrice filozofickej reflexie spojená s kategóriou nestvorenosti, možno danú filozofickú reflexiu označiť ako materialistickú. Kategória hmoty je výsledkom reflexie hmoty. Povahu tej ktorej kategórie hmoty určujú kategórie, ktoré intervenujú v reflexii hmoty.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.