Kaukazské jazyky môžu byť aj všeobecne jazyky, ktorými sa hovorí na Kaukaze (t.j. aj indoeurópske a iné), pozri jazyky Kaukazu.

Kaukazské jazyky (iné názvy: iberokaukazské jazyky, zastarano: paleokaukazské jazyky, starokaukazské jazyky, jafetické jazyky Kaukazu) sú skupina jazykov, ktorou sa hovorí v určitých oblastiach Kaukazu.

Mapa jazykov (nie len kaukazských jazykov), ktorými sa hovorí na Kaukaze

Je sporné, či ide o jazykovú rodinu alebo len jazykový zväz. U autorov, ktorí pochybujú o tom, že kaukazské jazyky tvoria jednu jazykovú rodinu, sa namiesto jazykovej rodiny kaukazské jazyky uvádzajú tri nižšie uvedené vetvy kaukazských jazykov ako samostatné jazykové rodiny. Ďalšou možnosťou - dnes pomerne rozšírenou - je považovať za jazykovú rodinu iba severokaukazské jazyky a kartvelské jazyky považovať za druhú, samostatnú jazykovú rodinu.

Členenie

upraviť

Kaukazské jazyky:

Existenciu zoskupenia "severokaukazské jazyky" neuznávajú všetci autori, t.j. uznávajú len tri samostatné vetvy (abcházsko-adygské, nachsko-dagestanské a kartvelské jazyky).

Za úzko príbuzné s kaukazskými jazykmi resp. ich priamu súčasť sa niekedy považuje aj vymretá chattijčina a/alebo churritsko-urartské jazyky. Niektorí autori zas zastávajú názor, že (len) nachsko-dagestanské jazyky tvoria spolu s churritsko-urartskými jazykmi spoločnú jazykovú rodinu, nazývanú niekedy alarodské jazyky. Tieto alarodské jazyky môzu byť aj zakomponované do (severo)kaukazských jazykov, napr. podľa Nikolajev a Starostin 1994 [1] sa severokaukazské jazyky delia takto:

  1. Nikolayev, S., and S. Starostin. 1994 North Caucasian Etymological Dictionary. Moscow: Asterisk Press.