Kauza Pezinská skládka

Kauza Pezinská skládka je slovenská kauza z oblasti životného prostredia. Patrí k najväčším environmentálnym kauzám v novodobej histórii Slovenska. Angažovalo sa v nej občianske združenie VIA IURIS s advokátkou Zuzanou Čaputovou. Zuzana Čaputová právne zastupovala obyvateľov mesta Pezinok a bola jednou z vedúcich osobností v občianskej iniciatíve Skládka nepatrí do mesta.[1] Za tento svoj príspevok bola ocenená v roku 2016 Goldmanovou cenou.[2]

Stará (vpravo hore) a nová jama pre skladku odpadov v Pezinku v roku 2019

Kauza sa začala v roku 1999 v súvislosti so začatím výstavby novej jamy pre skládku odpadov v Pezinku. Jej objem bol projektovaný na 730 000 m³ odpadov. Najbližší dom sa nachádza vo vzdialenosti 280 metrov od jamy a v jej blízkosti sa nachádza aj záhradkárska oblasť. Najväčšia demonštrácia občanov sa konala vo februári 2008 a protesty pokračovali až do roku 2013, kým stavba nebola definitívne zamietnutá Najvyšším súdom Slovenskej republiky.[3] Kauza bola znovu blízko otvorenia v roku 2017.[4]

Časová os upraviť

 • 1999 – posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) na skládku odpadov v tzv. Novej jame v Pezinku.
 • september 2002 – Ekologická skládka, a.s. žiada o vydanie územného rozhodnutia – umiestnenie novej skládky v území.
 • november 2002 – Mesto Pezinok nepovolilo v územnom pláne umiestnenie skládky v tzv. Novej jame.
 • december 2006 – Spoločnosť Ekologická skládka, a.s. sa odvolala na Krajský stavebný úrad (KSÚ) v Bratislave, na čele ktorého bol Ján Man ml., v tom čase tiež člen dozornej rady Ekologickej skládky, a.s., a tiež syn predsedu predstavenstva tejto spoločnosti, ktorý sa v marci 2007 stal vlastníkom 130 000 m2 pozemku pod navrhovanou skládkou.[5]
 • máj 2007 – Krajský úrad vydáva územné rozhodnutie na skládku napriek tomu, že to územný plán Pezinka zakazuje.
 • január 2008 – Inšpektorát životného prostredia v Bratislave vydal prvostupňové povolenie Ekologickej skládke, a.s. na budovanie skládky. Navrhovateľ tak mohol začať s okamžitou výstavbou.
 • január 2008 – Ján Man st. postúpil práva na výstavbu skládky americkej spoločnosti Westminster Brothers, Inc.[5]
 • február 2008 – prvá masová demonštrácia viac ako 6 000 obyvateľov mesta proti skládke.
 • máj 2008 – skládka sa začala nelegálne, teda bez stavebného povolenia stavať, obyvatelia demonštrujú pred Úradom vlády a opakovane sa stretávajú s parlamentným výborom.
 • júl 2008 – Marian Kočner sa stal novým zástupcom Westminster Brothers[5] aby záujmy firmy komunikoval a obhajoval verejne, čo sa mu spočiatku aj darilo. (V novembri 2008 ministerstvo životného prostredia uložilo investorovi predbežné opatrenie, ktorým požiadalo bezodkladne zastaviť všetky práce na stavbe. Vtedy Kočner tvrdil, že Westminster Brothers nikdy nebol a nie je prevádzkovateľom a stavebníkom skládky a od februára 2008 len nezištne pomáhal dobrej veci.)
 • 18. augusta 2008 – Inšpekcia životného prostredia, ústredie (SIŽP), zamieta odvolanie a vydáva povolenie na skládku.
 • september 2008 – obyvatelia Pezinka sa obracajú na súd a žiadajú zrušenie povolenia na skládku pre nezákonnosť; zároveň žiadajú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky aby zastavilo prevádzkovanie skládky.
 • november 2008 – trojtýždňová protestná občianska štafeta pred Ministerstvom životného prostredia, s podporou známych osobností.
 • február 2009 – značná erózia pôdy na stavenisku, Inšpekcia životného prostredia napriek poškodeným stavebným objektom skládku kolauduje.
 • máj 2009 – Najvyšší súd ruší všetky povolenia súvisiace s novou skládkou a vec vracia Inšpekcii na ďalšie konanie.
 • október 2009 – Ústavný súd Slovenskej republiky odkladá vykonateľnosť rozsudku Najvyššieho súdu, Ekologická skládka, a.s. začína zavážať skládku odpadom.
 • január 2010 – obyvatelia Pezinka informujú Európsky parlament o aktuálnom dianí.
 • apríl 2010 – obyvatelia demonštrujú pred Ústavným súdom.
 • august 2011 – Výbor Národnej rady preveruje postup Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v kauze.
 • január 2012 – Súdny dvor Európskej únie pojednáva o kauze Pezinská skládka.
 • január 2013 – Súdny dvor Európskej únie rozhoduje v prospech obyvateľov mesta
 • máj 2013 – Najvyšší súd definitívne ruší povolenie na novú skládku odpadov v Pezinku.[3][6]

Referencie upraviť

 1. Skladka nepatri do mesta! [online]. www.nechcemeskladku.szm.com, [cit. 2019-04-12]. Dostupné online.
 2. Za kauzu Pezinská skládka si prevzala Goldmanovu cenu Zuzana Čaputová [online]. ODPADY-PORTÁL.SK, 11. máj 2016, [cit. 2019-03-31]. Dostupné online.
 3. a b Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 14. mája 2013, sp. zn. 1 Sžp/1/2010 Dostupné online.
 4. Kontroverzná pezinská skládka odpadov je opäť blízko povolenia [online]. ODPADY-PORTAL.SK, 11. august 2017, [cit. 2019-03-31]. Dostupné online.
 5. a b c Pezinská skládka: chronológia [online]. ODPADY-PORTAL.SK, [cit. 2021-07-30]. Dostupné online.
 6. Nová skládka odpadov Pezinok [online]. VIA IURIS, [cit. 2019-03-31]. Dostupné online.