Kazachovia

(Presmerované z Kazaši)

Kazachovia alebo zriedkavo Kazaši (kazašsky: Qazaqtar / Қазақтар) sú turkický národ pozostávajúci asi zo 14 miliónov ľudí, ktorí žijú v strednej Ázii. Hovoria po kazašsky.

Kazašská poštová známka, ktorá vyobrazuje tradičné oblečenie a kazašskú jurtu

Krajiny, kde žijú Kazachovia: