Kazuistika (právo)

Kauzistika je riešenie či úprava či výklad práva so zreteľom na konkrétne individuálne prípady. Súčasť etiky stanovenia zásad vhodného správania a správnych postojov v konkrétnych prípadoch, životných situáciach