Dekompresná choroba

(Presmerované z Kesónová choroba)

Dekompresná choroba alebo kesónová choroba (angl. decompression illness, DCI) je choroba vznikajúca následkom poklesu okolitého tlaku, ktorému je vystavené telo. Riziku dekompresnej choroby sú vystavení potápači, letci, astronauti (kozmonauti) a pracovníci v kesónoch.

Je súhrnným termínom pre dva typy patologických stavov

  1. dekompresné ochorenie (decompression sickness, DCS)
  2. mozgová cievna plynová embólia (cerebral arterial gas embolism, CAGE)

Na liečbu dekompresných chorôb sa používa hyperbarická kyslíková terapia.

Pozri aj upraviť