Kibibit per second (kib/s, kibps alebo kibit/s -- kibibitov za sekundu) je jednotka rýchlosti prenosu dát rovná 1 024 bitom za sekundu.

Kibibajt za sekundu

upraviť

Inou jednotkou rýchlosti prenosu dát je kibibajt za sekundu (kiBps alebo kibyte/s) a je osemnásobne rýchlejší ako kibibit za sekundu:

8 kibibit/s = 1 kibibyte/s

Zámena

upraviť

Jeden kibibit za sekundu by sa nemal zamieňať s kilobitom za sekundu (podrobne v Binárny prefix):

1,000 bit/s = 1 Kbit/s (jeden kilobit alebo tisíc bitov za sekundu)
1,024 bit/s = 1 Kibit/s (jeden kibibit za sekundu)


Prenosové rýchlosti
s desiatkovým základom bit per second << kilobit per second << megabit per second << gigabit per second << terabit per second
bit za sekundu << kilobit za sekundu << megabit za sekundu << gigabit za sekundu << terabit za sekundu
s dvojkovým základom bit per second << kibibit per second << mebibit per second << gibibit per second << tebibit per second
bit za sekundu << kibibit za sekundu << mebibit za sekundu << gibibit za sekundu << tebibit za sekundu