Kinematografia (rozlišovacia stránka)

Kinematografia môže byť:

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. „kinematografia“, Encyclopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia, 8. zväzok Kalh – Kokp (1. vyd.), Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2016, str. 415, ISBN 978-80-970350-2-0 
  2. a b Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi., „kinematografia“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 978-80-224-1172-1 
  3. a b Piaček, Jozef; Kravčík, Miloš, edi. (1999), „Kinematografia“, FILIT : Otvorená filozofická encyklopédia, Verzia 3.0, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky (vyd. 2001-03-01) 
  4. Porovnaj: Blech, Richard, ed. (1993), „film“, Encyklopédia filmu (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 239, ISBN 80-215-0219-3 ; Blech, Richard, ed. (1974), „film“, Malá encyklopédia filmu (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 182 
  5. a b Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „kinematografia“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a upr. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6 
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.