Kláštor svätej Anežky Českej

Kláštor svätej Anežky Českej je románsko-gotická stavba a pravdepodobne prvá gotická stavba v Čechách. Nachádza sa v Prahe, v mestskej časti Staré Mesto.

Anežský kláštor

Vznik upraviť

Kláštor založil český kráľ Václav I. v rokoch 12331234 na prianie svojej sestry Anežky Přemyslovny. Venoval ho rádu klarisiek, ktorý jeho sestra priviedla do Čiech a bola tiež prvou predstavenou tohto rádu. Keďže klarisky vznikli ako odnož rádu sv. Františka z Assisi, hovorilo sa kláštoru i Pražské Assisi.

Popis a história upraviť

Kláštor sa skladá z dvoch objektov – ženského kláštora klarisiek a mužského kláštora minoritov, ktorý bol založený v susedstve. Ide o jednoposchodovú dlhú budovu s tehlovými múrmi, ktorá je vytvorená v románskom slohu. Kolmo k budove je postavený dvojloďový kostol sv. Františka, ktorý je postavený v ranogotickom štýle. Je to najstaršia časť komplexu budov a bol vysvätený v roku 1234. V rokoch 12451260 pribudla k budovám i kláštorná kuchyňa a ambit. Strecha kostola sa týči do výšky 37 metrov, no nie je pôvodná (tá sa zrútila). Pred konventom bol postavený pre klarisky ich vlastný kostol, ktorý bol spojený s kaplnkou Márie Magdalény na severnej strane. Hneď vedľa tohto kostola bol pristavaný vyšší kostol, ktorý bol zasvätený sv. Salvatorovi a pochádza z rokov 12701280. Počas husitských vojen ostal kláštor opustený a začal chátrať. V rokoch 1556 - 1627 tu sídlil dominikánsky rád, o rok neskôr sa sem vrátili opäť klarisky. Koncom 18. storočia bol (ako mnohé iné) aj tento kláštor zrušený cisárom Jozefom II. a naďalej prepadal skaze.

Súčasnosť upraviť

Napokon sa kláštora ujala Jednota pre obnovu Anežského kláštora, aby objekt zachránila pred asanáciou Starého Mesta. Pokusy o jeho záchranu skončili až v roku 1986, kedy bola dokončená rekonštrukcia areálu. Vzhľadom k svojim umeleckým hodnotám a kultúrnej i štátno-dynastickej jedinečnosti bol v roku 1978 Anežský kláštor vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Od roku 1980 kláštor využíva Národná galéria v Prahe ako svoju výstavnú sieň. Zrútená loď bola zrekonštruovaná na sieň Josefa Mánesa a využíva sa na koncerty vážnej hudby.

V kostole sv. Salvátora a v kvadratúre minoritov sú umiestnené nálezy a fragmenty získané v priebehu rekonštrukcie a hroby přemyslovských panovníkov. V zastrešenom kostole sv. Františka je sála určená na usporadúvanie prednášok, koncertov a literárnych programov. Koncerty sa konajú tiež v ambite konventu klarisiek. Súbor Anežského kláštora je dokladom ranogotickej architektonickej tvorby európskeho významu.

Zaujímavosti upraviť

  • Kláštor bol vo svojej dobe najmodernejšou a najhonosnejšou stavbou 13. storočia
  • Kláštor je tiež najstaršou zachovanou tehlovou budovou v Prahe
  • Na južnej strane bočnej lode kostola sv. Františka sa nachádza najstaršie gotické okno v Prahe i v celej strednej Európe
  • Kostol sv. Salvatora je prvou budovou, ktorá bola preukázateľne postavená v štýle francúzskej gotiky v Česku
  • V objektoch kláštora sa nachádza i mauzóleum českých kráľov, kde bol pochovaný napr. Václav I. , Kunhuta Uhorská či dcéra kráľa Václava II.
  • Keď preberala areál Jednota pre obnovu Anežského kláštora, bola v niekdajšom mauzóleu českých kráľov továreň na cigóriu.

Pozri aj upraviť