Klasická filozofia je filozofia novovekého racionalizmu, novovekého empirizmu, osvietenstva a nemeckého idealizmu. Klasickou filozofiou sa myslí vývinový interval rámcovaný menami F. Bacon, Descartes a Hegel.

Vyvrcholenie klasickej filozofie spadá do konca 18. storočia a prvej tretiny 19. storočia.

Klasickú filozofiu zvyknú kontraponovať poklasickej filozofii alebo súčasnej filozofii.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.