Klement VIII. (protipápež)

Klement VIII. (lat. Clemens Octavus), vl. menom Gil Sanchez Muñoz y Carbón (* 1369 alebo 1370, Teruel, Aragónsko – † 28. december 1446) bol španielsky duchovný a protipápež Martina V. (v období od 10. júna 1423 do 26. júla 1429).

Hrob protipápeža Klement VIII. v katedrále v Palma de Mallorca

Jeho zvolenie za protipápeža možno považovať za jeden z dozvukov veľkej západnej schizmy (trvala v rokoch 1378 – 1417).

Pochádzal z aragónskeho mesta Teruel a prvý raz sa významnejšie prejavil ako blízky spolupracovník kardinála Pedra de Luna (neskoršieho protipápeža Benedikta XIII.). Tesne pred Benediktovou smrťou zastával funkcie opáta vo Valencii a kňaza v rodnom meste.

Po Benediktovom skone ho vyhlásili za jeho nástupcu napriek tomu, že od novembra 1417 mala rímska cirkev riadne zvoleného pápeža Martina V. I keď mu bolo jasné, že nemá legitímnu moc, vykonával činnosti súvisiace s pápežským úradom (o. i. navrhol ďalšieho protipápeža Benedikta XIV.). Za svoje sídlo si zvolil mesto Peñíscola na pobreží Stredozemného mora.

Na nátlak aragónskeho kráľa Alfonsa V. a jeho vyslanca, kardinála Alfonsa de Borja (neskoršieho pápeža Kalixta III.) abdikoval a na dôstojnej ceremónii 26. júla 1429 sa ochotne podrobil právoplatnému pápežovi. 14. augusta 1429 zložil Martinovi V. prísahu vernosti, ktorý ho vzápätí vymenoval za biskupa na baleárskom ostrove Malorke. Úrad zastával až do svojej smrti a v hlavnom meste ostrova Palma de Mallorca bol v miestnej katedrále pochovaný.

  • KLEMENT (VIII). In: KELLY, J. N. D. Pápeži dvoch tisícročí : od sv. Petra po Jána Pavla II. Preklad Otto Havrila; ilustrácie Monika Čulenová. Vyd. 1. Bratislava : Roal, 1994. 288 s. ISBN 80-88706-00-9. S. 194.