Kleombrotos I. (starogr. Κλεόμβροτος) bol kráľ Sparty od roku 380 pred Kr. do roku 371 pred Kr. Pochádzal z kráľovskej rodiny Agiovcov. Spolukráľom mu bol Agésilaos II. z kráľovskej rodiny Eurypontovcov. Bol synom kráľa Pausania, ktorý kvôli obvineniam z korupcie (v roku 395 pred Kr.) strávil zvyšok života v exile. Na trón nastúpil po svojom bratovi Agésipolisovi, keďže ten bol bezdetný.

Kleombrotos I.
kráľ Sparty
Panovanie
DynastiaAgiovci
Panovanie380 pred Kr. – 371 pred Kr.
PredchodcaAgésipolis I.
NástupcaAgésipolis II.
Rodina
Potomstvo
OtecPausanias

V roku 379 pred Kr. zvrhli pod vedenín Pelopida v Tébach oligarchickú vládu, ktorá sa opierala o spartskú posádku v Kadmei a prijali demokratickú ústavu. Sparta sa vytlačením svojich vojakov cítila potupená a vzrastom demokracie v Bojótii znepokojená. S protiakciou dlho neotáľala, už zime 378 pred Kr. z poverenia eforov viedol proti nim kráľ Kleombrotos svoju prvú vojenskú výpravu. Tá ale skončila fiaskom. Na území nepriateľa strávil s vojskom šestnásť dní bez toho aby došlo k zrážke a vrátil sa domov. Efori ho zbavili velenia a ďalšie vojenské výpravy viedol jeho spolukráľ Agésilaos.

Agésilaos v roku 376 pred Kr. ochorel a Kleombrotos opäť dostal príležitosť veliť spartskému vojsku. Jeho úlohou bolo dobyť pevnosti v horskom pásme Kithairon medzi Tébami a Aténami, ktoré boli strategickým miestom. Po strate niekoľkých vojakov sa situácia opakovala. Kleombrotos sa s vojskom vrátil späť do Sparty. Rozhodlo sa, že nasledujúca akcia bude vedená po mori. V roku 374 pred Kr. sa Kleombrotos s flotilou lodí preplavil korintským zálivom a vo Fokide dobyl prístavnú pevnosť Kreusis. Korisťou spartského voska sa stalo aj dvanásť tébskych vojnových lodí. Túto pozíciu si Sparta udržala až do roku 371 pred Kr., keď v lete tohto roku vpadlo vojsko peloponézskeho spolku vedené spartským kráľom Kleombrotom do Bojótie. K bitke došlo na pláni pri dedine Leuktry, necelých dvadsať kilometrov od Téb. V početnej prevahe bolo vojsko peloponézskeho spolku, ktoré malo približne desaťtisíc vojakov, kým Tébania iba šesťtisicpäťsto a napriek tomu tu Sparta utrpela totálnu porážku. Vojsko Tébanov pod vedením Epameinónda tu po prvý raz vo vojenskej histórii použili v boji taktiku tzv. kosého šíku. Na bojisku ostalo štyritisíc Sparťanov, medzi nimi aj kráľ. Z tejto porážky sa Sparta už nikdy nespamätala a prestala byť hegemónom v gréckom svete. Následníkom Kleombrota sa stal jeho syn Agésipolis.


Kleombrotos I.
Vladárske tituly
Predchodca
Agésipolis I.
kráľ
380 pred Kr.371 pred Kr.
Nástupca
Agésipolis II.