Klepietkavce (Chelicerata) je podkmeň bezhryzadlových článkonožcov. Sú to suchozemské článkonožce, len 2 starobylé skupiny sú morské. Nemajú nikdy tykadlá a takmer nikdy zložené oči (výnimkou sú 4 druhy z triedy Merostomata). Hlava vždy zrastá s hruďou na hlavohruď (cephalothorax). V hlavovej časti sú len dva páry modifikovaných končatín – chelicery a pedipalpy, ktoré bývajú často mohutne vyvinuté. Hrudná časť má 4 páry primárne kráčavých nôh, len veľmi zriedka (u málo početnej starobylej podivnej morskej triedy Pantopoda) ich môže byť viac párov. Pôvodnými dýchacími orgánmi sú pľúcne dutinky, u odvodených skupín sú aj vzdušnice; žiabre majú iba Merostomata. Vylučovacími orgánmi sú koxálne nefrídie, ktoré sú u vyšších klepietkavcov nahradené Malphigiho trubicami. Vývin je väčšinou epiméria, u primitívnych a odvodených typov má rysy anamérie.

Klepietkavce
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Chelicerata
Heymons, 1901
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Systematika Upraviť

podkmeň: klepietkavce (Chelicerata)

Vo viacerých systémoch sa nohatky nezaraďujú pod klepietkavce.

Iné projekty Upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Klepietkavce
  •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Klepietkavce

Externé odkazy Upraviť