Klimatické zmeny (iné názvy: zmeny klímy, zmeny podnebia; zmena klímy, klimatická zmena, zmena podnebia) sú prirodzené či antropogénne zmeny klímy Zeme väčšie než kolísanie klímy, a to buď Zeme ako celku alebo len nejakého regiónu. Niektorí autori (napr. sčasti IPCC) rozlišujú medzi pojmami:

  • klimatické zmeny/zmeny klímy/zmeny podnebia (t.j. v množnom čísle) - len prirodzená zmena (resp. zmeny) priebehu klímy v dejinách Zeme;
  • klimatická zmena/zmena klímy/zmena podnebia (t.j. v jednotnom čísle) - súčasná antropogénna zmena klímy, ktorá sa začala zhruba v 18. storočí (priemyselná revolúcia), súvisí so skleníkovým efektom, a ktorej hlavným prvkom je globálne otepľovanie

Problémom takéhoto delenia je (popri čisto jazykovej problematickosti) skutočnosť, že nie je jasné, kam patria antropogénne zmeny klímy do 18. storočia.[1][2][3][4][5][6][7]

Tento článok sa zaoberá primárne prirodzenými zmenami klímy. O antropogénnych zmenách pozri článok antropogénna klimatická zmena.

Charakteristika

upraviť

Pod zmenami klímy prirodzeného charakteru rozumieme najmä zmeny v minulých geologických dobách Zeme (milióny až stovky miliónov rokov), ľadové a medziľadové doby (desaťtisíce až milióny rokov), sekulárne zmeny (stovky rokov), niekedy aj nízkofrekvenčné kolísanie klímy (desiatky rokov).

Zmeny klímy boli v minulosti podmienené driftom kontinentov, osciláciami v orbite Zeme (tzv. Milankovičove cykly), kolísaním solárnej konštanty, zmenami koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére, pádom obrovských meteoritov, mohutnými vulkanickými erupciami a pod. Zmeny podnebia ovplyvňovali aj vývoj ľudskej civilizácie. Ľudia na nich reagovali prispôsobením sa alebo sťahovaním sa na iné miesta. Počas poslednej doby ľadovej poklesli hladiny morí a ľudia mohli putovať medzi jednotlivými kontinentmi. Zem bola vystavená mnohým prírodným zmenám a katastrofám. Patrí medzi nich napríklad malá doba ľadová, ktorú zažila Európa na začiatku stredoveku.

Mechanizmy prirodzených zmien klímy

upraviť
  1. zmeny podnebia. In: Encyklopédia Zeme. Bratislava: Obzor. 1983, S. 704
  2. změna klimatu; antropogénní změna klimatu. In: Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS)[1]
  3. Čo rozumieme pod pojmami zmeny a zmena klímy [2] Archivované 2021-07-16 na Wayback Machine
  4. KRAVČÍK, M. Klimatická zmena I [3] Archivované 2021-07-16 na Wayback Machine
  5. Klimaänderung. In: Lexikon der Geographie. [CD-ROMs] Heidelberg ; Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 2002. ISBN 3-8274-0418-5.
  6. KINDT, S.: Klimaänderungen. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
  7. climate change. In: Glossary of Meteorology. AMS [4]

Externé odkazy

upraviť