Klondike Highway

Klondike Highway je 712 km dlhá cesta vedúca zo Skagway v štáte Aljaška v USA (Highway 98) cez hlavné mesto kanadského teritória Yukon (Highway 2) Whitehorse do Dawson City. Čiastočne kopíruje trasu používanú zlatokopmi počas zlatej horúčky na Klondike v roku 1898.

Infobox diaľnica: Klondike Highway / CA
A Klondike Highway
Základné údaje
Správca  
Celková dĺžka 712 km 
v prevádzke 712 km
Región Aljaška USA
Yukon Kanada 
Klondike Highway pri Five Finger Rapids
Klondike Highway pri Five Finger Rapids

Klondike Highway začína v Skagway na pobreží Tichého oceánu. Po 24 km pretína v Bielom priesmyku pohorie Prímorské vrchy na hranici USA a Kanady. Krátky úsek 56 km vedie provinciou Britská Kolumbia, ale hlavná časť leží v teritóriu Yukon.

Severná Klondike HighwayUpraviť

Severná Klondike Highway je úsek vedúci z Whitehorse do Dawson City. Pred vybudovaním Klondike Highway bolo cestné spojenie z Whitehorse do Dawson City veľmi nekvalitné a bez obáv ho mohli používať iba terénne vozidlá. V roku 1950 bola vybudovaná cesta z Whitehorse do Mayo cez obec Steward Crossing. V roku 1955 bola otvorená cesta medzi Steward Crossing a Dawson City. Do roku 1960 boli vybudované mosty v Carmacs cez rieku Yukon, Pelly Crossing cez rieku Pelly a Steward Crossing cez rieku Steward, ktoré nahradili dovtedajšie kompy.

V roku 1978 bola cesta z Mayo do Dawson pomenovaná Klondike Highway. Až do roku 1979 bola Klondike Highway štrkovou cestou. Do roku 1982 bol vyasfaltovaný úsek po Carmacs a cesta bola dobudovaná až koncom 80-tych rokov.

Južná Klondike HighwayUpraviť

Južná Klondike Highway je úsek vedúci zo Skagway do Whitehorse. Pôvodný úsek dlhý 33 míľ z Whitehorse do Carcross bol vybudovaný ako súčasť Alaska Highway v roku 1942, kým nebola v roku 1943 Alaska Highway presmerovaná okolo jazera Marsh. Výstavba úseku Carcross - Skagway začala v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Po prerušení výstaby bola ukončená v roku 1978. Pôvodne bola vybudovaná hlavne pre turistické účely, ale po roku 1986 sa po zrušení železnice White Pass a Yukon Route stala dôležitou obchodnou cestou. Úsek z Carcross do Skagway bol prebudovaný a vyasfaltovaný koncom 80-tych a začiatkom 90-tych rokov 20. storočia.