Kmeň (po latinsky: phylum) je taxonomická jednotka s vyššou úrovňou než trieda (resp. nadtrieda) a nižšou ako ríša (resp. podríša). Podobne ako pri iných taxonomických jednotkách, aj tu nachádzame odvodené jednotky, menovite nadkmeň (Superphylum), podkmeň (Subphylum) alebo infrakmeň (Infraphylum).

ŽivotDoménaRíšaKmeňTriedaRadČeľaďRodDruh
Osem základných taxonomických kategórií vedeckej klasifikácie organizmov

Kmeň predstavujú napríklad chordáty (Chordata) s podkmeňom stavovcov (Vertebrata).

Pozri aj

upraviť