Kmeň (taxonómia)

ŽivotDoménaRíšaKmeňTriedaRadČeľaďRodDruh
Osem základných taxonomických kategórií vedeckej klasifikácie organizmov

Kmeň (Phylum) je taxonomická jednotka s vyššou úrovňou než trieda (resp. nadtrieda) a nižšou ako ríša (resp. podríša). Podobne ako pri iných taxonomických jednotkách, aj tu nachádzame odvodené jednotky, menovite nadkmeň (Superphylum), podkmeň (Subphylum) alebo infrakmeň (Infraphylum).

Kmeň predstavujú napríklad chordáty (Chordata) s podkmeňom stavovcov (Vertebrata).

Pozri ajUpraviť