Knižničný systém Slovenskej republiky

Knižničný systém Slovenskej republiky predstavuje sieť knižníc, ktoré definuje Zákon o knižniciach č. 126/2015 Z. z[1]. a vychádza zo Zoznamu knižníc SR, ktorý vedie a zverejňuje Ministerstvo kultúry SR. Knižnicu zakotvenú v Knižničnom systéme môže zriadiť ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo ľubovoľná právnická osoba. Platí, že knižnice zriaďované z verejných zdrojov nemôžu fungovať za účelom dosahovania zisku.[2] Výrazným znakom slovenských knižníc je popri knižničnom fonde a špecializácii aj zriaďovateľ a organizačno-právna štruktúra.

Typológia knižníc

upraviť

Knižničný systém tvoria knižnice odlišné zložením knižničného fondu a poskytovanými službami, pričom sa členia na:[1]

Pôsobnosť

upraviť

Knižnice sú zákonom rozdelené aj podľa svojej pôsobnosti:[1]

  • celoštátne
  • regionálne s krajskou pôsobnosťou
  • regionálne
  • mestské alebo obecné
  • inštitucionálne

Inštitucionálne knižnice sú zvláštnym typom knižníc, pretože pôsobia v rámci uzavretej inštitúcie, napr. nemocnice, múzea, ústavu, úradu alebo firmy. Tieto knižnice vo veľkej miere spadajú do kategórie špeciálnych knižníc.

Metodické knižnice s celoštátnou pôsobnosťou

upraviť

Zákon č. 126/2015 Z. z. definuje[1] metodické knižnice, ktoré koordinujú a usmerňujú príslušný typ, resp. oblasť pôsobenia jednotlivých slovenských knižníc (napr. Slovenská pedagogická knižnica metodicky riadi školské a akademické knižnice[3], Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sa venuje oddeleniam pre nevidiacich a slabozrakých vo všetkých slovenských knižniciach[4]).

Knižnica Typ Zriaďovateľ
Slovenská národná knižnica v Martine národná Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Univerzitná knižnica v Bratislave vedecká Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky vedecká Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Slovenská pedagogická knižnica vedecká Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied vedecká Slovenská akadémia vied
Národné centrum zdravotníckych informáciíSlovenská lekárska knižnica špeciálna Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Knižnica Slovenského národného múzea špeciálna Slovenské národné múzeum
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči špeciálna Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Regionálne knižnice s krajskou pôsobnosťou

upraviť

Podľa Zákona č. 126/2015 Z. z. samosprávny kraj určí vybranú regionálnu knižnicu, ktorá okrem bežných úloh plní funkciu regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou.[1] Tieto knižnice predovšetkým metodicky koordinujú a usmerňujú verejné knižnice v samosprávnom kraji. Podľa Adresára knižníc SR ide o tieto knižnice[5]:

Knižnica Mesto Zriadovateľ
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre Nitra Nitriansky samosprávny kraj
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave Trnava Trnavský samosprávny kraj
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove Prešov Prešovský samosprávny kraj
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen Banskobystrický samosprávny kraj
Malokarpatská knižnica v Pezinku Pezinok Bratislavský samosprávny kraj
Krajská knižnica v Žiline Žilina Žilinský samosprávny kraj
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach Košice Košický samosprávny kraj

Externé odkazy

upraviť

Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti knižničného systému Archivované 2018-05-14 na Wayback Machine

Referencie

upraviť
  1. a b c d e SLOV-LEX. 126/2015 Z.z. - Zákon o knižniciach a o zmene a dop... - SLOV-LEX [online]. Slov-lex, [cit. 2018-05-28]. Dostupné online.
  2. Komentovaný výklad zákona č. 126/2018 Z. z. [online]. Ministerstvo kultúry SR, [cit. 2018-05-28]. Dostupné online. Archivované 2018-05-28 z originálu.
  3. O nás [online]. Slovenská pedagogická knižnica, [cit. 2018-05-28]. Dostupné online.
  4. Knižnice - Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu [online]. Ministerstvo kultúry SR, 08-01-2018, [cit. 2018-05-28]. Dostupné online.
  5. Adresár knižníc Slovenskej republiky 2018 [online]. Slovenská národná knižnica, [cit. 2018-06-11]. Dostupné online.