Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Knižnica pozri Knižnica (rozlišovacia stránka).

Knižnica je organizovaná zbierka kníh, určená na priame používanie čitateľom, alebo kultúrna inštitúcia, ktorá organizuje spoločenské využívanie tlačených a rukopisných materiálov i ostatných hmotných zdrojov/nositeľov poznatkov a informácií.

Univerzitná knižnica v San Diegu
moderná knižnica v meste Chambéry

Tri črty knižnice upraviť

 • kultúrna, vzdelávacia a informačná ustanovizeň
 • systematicky usporiadaná zbierka kníh a iných nosičov informácii, ktoré sú určené na využívanie spoločnosťou s cieľom uspokojovať ich (informačné, vzdelávacie a rekreačné) potreby
 • budova alebo miestnosť, kde sa takáto zbierka nachádza

Čo sprístupňujú knižnice upraviť

 • tlačené materiály – noviny, mapy, ilustrácie, letáky a iné dokumenty
 • všetky formy zvukových a obrazových záznamov – od platní po DVD
 • informačné zdroje, založené na výpočtovej technike – CD-ROM
 • mnohé dokumenty sú len v digitálnej forme, ak aj tlačené, tak sú rozdielne
 • virtuálne knižnice

Dejiny upraviť

Kedysi boli knižnice štátne, obchodné, chrámové zbierky – predstavujú jeden zo spôsobov, ako sa z kočovnej kultúry stala kultúra urbanizovaná. Po stáročia boli knižnice pasívne, boli vlastníctvom panovníka alebo cirkvi, preto k nim nemala verejnosť bežný prístup. Svoj hlavný zmysel dosiahli, až keď ich sprístupnili verejnosti, koncom 19. storočia.

Knižnice na Slovensku upraviť

Slovenské knižnice upravuje Knižničný systém Slovenskej republiky, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo kultúry SR. Podľa neho knižnice na Slovensku členíme na Slovenskú národnú knižnicu, vedecké knižnice, akademické knižnice, verejné knižnice, školské knižnice a špeciálne knižnice.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Knižnica
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Knižnica

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.