Kniha Kazateľ[pozn 1] (iné názvy: Kniha kazateľova, Kazateľ[pozn 2], Kohelet – Kazateľ[pozn 3], staršie Ekleziastes, hebr. qohelet - kazateľ v zhromaždení, gr. LXX: Έκκλησιαστής - kazateľ, lat. Vg.: Ecclesiastes; skratka Kaz alebo Koh) je kniha Starého zákona.[1] Kedysi sa pre túto knihu používal názov Ekleziastes avšak názov bol zmenený aby sa vyhlo zámene s Knihou Sirachovcovou, ktorá sa predtým volala Ekleziastikus.[2]

Zaraďuje sa medzi poučné knihy. Jej slová sú vložené do úst kráľa Šalamúna ale autor knihy nie je známy. Kniha bola napísaná okolo r. 300-200 pred. Kr.[1]

V knihe sa nachádzajú úvahy na tému zmyslu ľudskej existencie, ktorá sa končí smrťou. Kniha nemá vyhranenú štruktúru keďže úvahy nie sú v nej nejako logicky zoradené. Autor nenašiel uspokojivú odpoveď na svoj problém. Vyriešenie otázky priniesol až Nový zákon.[1]

Poznámky upraviť

  1. Názov Kniha Kazateľ je používaný v slovenskom rímskokatolíckom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Kaz.
  2. Názov Kazateľ je používaný v slovenskom evanjelickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Kaz.
  3. Názov Kohelet – Kazateľ je používaný v slovenskom ekumenickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Koh.

Referencie upraviť

  1. a b c Kazateľ [Kniha]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 571 – 572.
  2. Ekleziastes [Kniha]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 340 – 341.

Ďalšia literatúra upraviť

  • ČAPEK, Filip. Kazatel : zneklidňující kniha pro neklidnou dobu. 1. vyd. Praha : Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, 2016. 382 s. (Český ekumenický komentář ke Starému zákonu; zv. 21.) ISBN 978-80-87287-91-0.
  • HERIBAN, Jozef. Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou. Trnava; Rím : Spolok svätého Vojtecha; Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1997. 477 s. ISBN 80-7162-191-9. S. 208 – 211.
  • BUEHLMANN, Alain. KAZATEL. In: Úvod do Starého zákona. Ed. Thomas Römer, Jean-Daniel Macchi, Christophe Nihan; preklad Jiří Bureš et al. Vyd. 1. Jihlava : Mlýn, 2020. 929 s. ISBN 978-80-86498-71-3. S. 661 – 670.
  • EISSFELDT, Otto. Einleitung in das Alte Testament : unter Einschluss der Apokryphen und Pseudepigraphen sowie der apokryphen- und pseudepigraphenartigen Qumrān-Schriften. 3., neubearb. Aufl. Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1964. 1129 s. S. 664 – 677.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť