Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša[pozn 1] alebo Jeremiáš[pozn 2] (skratka Jer) je kniha Starého zákona.

Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi veľkých prorokov.

Vo svojej dnešnej podobe je kniha výsledkom dlhšieho redakčného procesu. Pôvodné hebrejské a grécke znenie sa dosť odlišujú.

Obsah Upraviť

Obsahovo možno Knihu proroka Jeremiáša rozdeliť takto:

 1. Povolanie proroka
 2. Posolstvo pre Júdske kráľovstvo
 3. Úvod k proroctvám pre národy
 4. Proroctvá o Júdsku a Jeruzaleme
 5. Kniha útechy
 6. O spáse
 7. O prenasledovaní proroka
 8. Proroctvá proti národom
 9. Dodatok o dobytí Jeruzalema

Okrem výstrah kniha obsahuje aj výroky o novej zmluve.

Poznámky Upraviť

 1. Názov Kniha proroka Jeremiáša je používaný v slovenskom rímskokatolíckom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Jer.
 2. Názov Jeremiáš je používaný v slovenskom evanjelickom a ekumenickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Jer.

Literatúra Upraviť

Pozri aj Upraviť

Iné projekty Upraviť

Externé odkazy Upraviť