Kocanský potok je potok na Hornom Pohroní, na území okresu Detva.[1] Je to ľavostranný prítok Slatiny, meria 9,5 km a je tokom IV. rádu.

Prameň: v Javorí na severnom úpätí Kukučkovho kopca (927,2 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 700 m n. m.

Smer toku: po sútok s prítokom spod sedla Stará Huta-Poľana na severovýchod, odtiaľ k ústiu na sever

Geomorfologické celky: 1.Javorie, podcelok Podlysecká brázda, 2.Zvolenská kotlina, podcelok Slatinská kotlina

Prítoky: sprava Čerchľa, prítok spod kóty 538,1 m, zo severného svahu Ďurovie vrchu (933,5 m n. m.), spod Polomu (519,6 m n. m.), spod sedla Stará Huta-Poľana, zľava nepriberá významnejšie prítoky

Ústie: do Slatiny východne od Pstruše v nadmorskom výške okolo 350,5 m n. m.

Obce: Vígľašská Huta-Kalinka, Slatinské Lazy[2]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.